Tulumaksu laekus ligi 13 miljonit eurot (1)

Kui läinud aasta juuli lõpuks laekus Saare maakonnas kohalikele omavalitsustele kokku 11 miljonit eurot, siis tänavu samal ajal oli laekumisi 12,9 miljonit. Laekumine kasvas seejuures kõigis kohalikes omavalitsustes.

Suurim kasv oli Eesti maksu- ja tolliameti statistika andmeil laekumises Kuressaares – tänavu laekus linnas üle 436 000 euro enam kui mullu samal ajal. Ka Lääne-Saare valla laekumine on tänavu seitsme kuu kokkuvõttes olnud tublisti suurem kui aasta tagasi – tulumaksuraha laekus üle 233 000 euro enam. Väga tugev laekumine võrreldes aasta varasemaga oli ka Muhus, kus tänavu juuli lõpuks oli tulumaksuraha laekunud enam kui 78 000 euro võrra rohkem.

Pihtlas, Orissaares ja Mustjalas oli laekumine samuti ühtlaselt tugev. Neis valdades oli laekumine vastavalt enam kui 45 000, 44 000 ja 41 000 eurot suurem.

Pöide vallas laekus samal ajal tulumaksu 29 000 euro võrra rohkem, Laimjalas 28 000, Leisis 26 000, Kihelkonnal 23 000 ja Valjalas 21 000 euro võrra enam. Ruhnu laekumine on tänavu olnud ligi 14 000 euro võrra, Salmel 7700 ja Torgus 611 euro võrra kopsakam.

7 KUU LAEKUMINE €

 

2015

2016

Kihelkonna

290 454

314 021

Kuressaare

5 005 745

5 441 949

Laimjala

233 147

261 349

Leisi

617 522

644 500

Lääne-Saare

2 337 066

2 570 999

Muhu

698 912

777 249

Mustjala

173 185

214 306

Orissaare

646 180

690 627

Pihtla

494 546

540 542

Pöide

270 622

300 520

Ruhnu

68 071

82 070

Salme

471 804

479 511

Torgu

119 656

120 267

Valjala

457 913

479 359

KOKKU

11 065 458

12 917 269

Allikas: Eesti maksu- ja tolliamet

 

Print Friendly, PDF & Email