Hellamaale laululava

Muhu vallavalitsus otsustas läbi viia lihthanke menetluse Muhu laululava tööprojekti koostamiseks ja ehitustöödeks.

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt ütles Saarte Häälele, et praeguse plaani kohaselt võiks laululava Hellamaa spordiväljakul valmida 2017. aasta lõpuks. Lava suurus on umbes 55 m², millele lisandub 13-ruutmeetrine esinejate ruum. Laululava hinnanguline maksumus on 110 000 eurot. Auväärt märkis, et kulud kaetakse osaliselt valla eelarvest ja võimalusel on kavas ka 2017. aasta LEADER-meetmest toetust taotleda.

“Muhus ei ole praegu vabaõhulava, aga vajadus on ja seetõttu on samm-sammult selles suunas ka tegutsetud,” selgitas Auväärt. Ka valla arengukavas on vabaõhulava rajamine kirjas ühe prioriteetse tegevusena.2014. aastal valmis LEADER-programmi toel laululava ehitusprojekt ja ehitati välja elektriliitumine. Möödunud aastal toimus Liival heategevuskontsert “Muhulastelt muhulastele”, millega koguti lava ehituskulude katteks üle 4800 euro. “Sel kevadel esitasime samuti LEADER-meetmesse projektitaotluse, kuid toetust kahjuks ei saanud,” lisas Auväärt. Lava ehitatakse Hellamaale, et likvideerida võlg muhulaste ja Muhu taidlejate ees, ütles Auväärt. Ta lisas, et vabaõhulava valmimine aitaks kaasa kultuurielu elavnemisele ja looks paremad tingimused erinevate ürituste korraldamiseks Muhus.

 

Print Friendly, PDF & Email