MTÜ tahab tõsta noorte teadlikkust alkoholi ohtudest (1)

MTÜ Aadam ja Eeva taotleb hasartmängumaksu nõukogult 1378 eurot, et tõsta Saare maakonna õpilaste teadlikkust alkoholi kahjulikkusest, vähendamaks alkoholi tarbimist koolinoorte seas.

Nõustamiskeskuse hinnangul on alkoholist tulenevad kahjud Eestis rängemad kui teistes sarnase alkoholikultuuriga maades. Noorte alkoholitarbimine Eestis kasvab ja alkoholi tarvitamist alustatakse üha nooremana.

Uuringutulemused näitavad, et alkohol ei ole 15–16-aastaste noorukite seas vaid nädalavahetuse ajaviide. Küsitlusele eelnenud 30 päeva jooksul oli 53 protsenti õpilastest tarvitanud alkoholi ka koolipäevadel, kirjutas ühing sotsiaalministeeriumile saadetud taotluses.

Ühingu hinnangul joovad ühe sagedamini end purju tüdrukud, mis on osaliselt seletatav traditsiooniliste soorollide mõju vähenemisega. Eesti koolide õpilaste seas on purjutajaid rohkem kui vene koolide õpilaste seas, eriti suur on erinevus eesti- ja venekeelsete tüdrukute vahel.

Tänavu oktoobrist kuni tuleva aasta maini läbiviidava projekti eesmärk on selgitada alkoholi kahjulikku toimet isiksuse kujunemisele, loovusele, tervisele, psüühikale ja tulevasele reproduktsioonile.

 

Print Friendly, PDF & Email