Leisi otsustas lasteaiarühma loomise (16)

Leisi volikogu otsustas esmaspäeval pärast tulist diskussiooni rajada Leisi keskkooli esimesele korrusele 2017. aasta sügisest lasteaiarühm.

Pikk arutelu toimus juba volikogu istungi alguses, kui vaieldi selle üle, kas lasteaiarühma loomist puudutav otsuseelnõu peaks üldse päevakorras olema või mitte. Lõpuks otsustati siiski see päevakorda jätta. Eelnõu arutelu juures ütles Leisi keskkooli direktor Riina Piterskihh, et temale on asja taas volikogusse toomine arusaamatu, kuna eelmisel volikogu istungil leiti, et teemat tuleb veel analüüsida ja otsusega ei ole kiire.

“Kui te selle otsuse täna vastu võtate, siis mina näen siin poliitilist võitlust, mitte lastele mõtlemist,” sõnas ta.Volikogu istungit juhtinud Aile Naule direktori jutt ei meeldinud ja ta heitis ette, et too on siiani käinud volikogu istungitel üksnes rahvasaadikute aega viitmas.

“See ei ole enam normaalne,” pahandas ta, viidates lapsevanematele, kes ootavad vastust juba neli kuud.Volinik Margus Pajuste märkis, et teemat on arutatud korduvalt nii volikogus kui väljaspool volikogu ja on aeg lõpuks oma arvamust avaldada hääletamisega.

Otsus lasteaiarühm Leisi kooli esimesel korrusel avada võeti vastu seitsme poolt- ja ühe vastuhäälega. Kolm volinikku jäid erapooletuks.

Print Friendly, PDF & Email