Saare ühing tahab muusika abil jätkata inimeste motiveerimist

MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda taotleb hasartmängumaksu nõukogult 2360 eurot, et jätkata muusikaringis osalevate puuetega inimeste motiveerimist elus edukalt toime tulla.  

Sotsiaalministeeriumile saadetud taotluses on projekti eesmärk säilitada koostegevuse motivatsioon neil inimestel, kellel on oma seisundi tõttu raske või lausa võimatu kultuurilisi tegevusi harrastada. Seetõttu soovib puuetega inimeste koda Saaremaal edaspidigi neile muusikaringis osalemise võimalust pakkuda.

Projektijuhi Marju Saare sõnul ei ole see esmakordne, et MTÜ jaoks raha taotletakse, sest kogu nende tegevus käibki projektipõhiselt. Vahel on mõni aasta vahele jäetud ning tegutsetud on vaid vabatahtlikkuse alusel, aga kuna jooksvaid kulusid tuleb ikka ette, on igasugused toetused abiks.

Muusikaringi aktiivsetest liikmetest on 17 tegevusaasta jooksul kujunenud ühtne muusikakollektiiv, kuid alati ollakse avatud ka uutele liikmetele. “Kuna muusikaringis on väga erineva puudega inimesi, siis õppimismeetodid on natuke erinevad. Näiteks nägemispuudega inimestele noodid lindistatakse,” ütles Saare. Ta mainis ka, et vabatahtlikuna on juba aastaid ansambli jaoks laule noodistanud ja seadnud Saare maavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto.

Toetuse abil saaks projektijuhi sõnul tegevust mitmekesistada ning vajadusel ka muusikavahendeid remontida. “Et tööd huvitavana hoida, on ikka vahel vaja soetada uusi pisivahendeid ning olemasolevaid hooldada,” sõnas ta.

Marju Saar mainis ka, et muusikaring on inimeste jaoks oluline, sest juba 17 aastat on stabiilselt igal neljapäeval kokku saadud. Tänu sellele on mitmed inimesed leidnud tee kodust välja ning saanud motivatsiooni osaleda ka ühiskonnaelus – näiteks alustanud tegevust ühingu liikmena, leidnud tööd ning suundunud edasi avatud tööturule.

 

Print Friendly, PDF & Email