Ranitsatoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus

Kuressaare linnavalitsus ootab alates esmaspäevast taotlusi kooliteed alustavatele lastele ranitsatoetuse saamiseks. Tänavu on ranitsatoetus 175 eurot lapse kohta.

Taotluse ühekordse toetuse saamiseks saavad esitada algaval õppeaastal Kuressaare linnas tegutseva üldhariduskooli 1. klassi astuva lapse vanem, eestkostja või lapse hooldaja, kes ise ja kelle kooli minev laps on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud rahvastikuregistri andmebaasis Kuressaare linna elanikeks. Taotlused on oodatud  tuleva nädala esmaspäevast 15. septembrini. Toetuse väljamaksmine algab augusti teises pooles.

E-taotluse saab linnavalitsusele esitada nii paberil kui ka kodulehe www.kuressaare.ee kaudu hariduse registrite keskkonnas.

Print Friendly, PDF & Email