Meetootmises on toimunud märgatav tõus

Statistikaameti kodulehe andmetel selgus, et võrreldes loomakasvatussaaduste eelmise aasta toodangut Saare maakonnas 2010. aasta toodanguga, on oluliselt kasvanud vaid mee tootmine – 53 tonnilt 70,4 tonnile.

Saaremaa meetootjate ühingu juhatuse liikme Urmas Verlini sõnul käib meetootmine nagu vahelduvvool – vahepeal tõuseb ja seejärel kukub kolinal alla.

Paari aasta tagune madalseis on Saaremaa meetootjatel seega möödas. Verlini sõnul võib üks põhjus olla ka mesinduse õpetamine Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Samuti on meetootmist Verlini sõnul propageerinud mesindusprogramm. “Kõik see avaldab mõju ja praegu on jälle see “hari”,” sõnas ta, kuid lisas, et ilmselt ei ole selline edu püsiv.

Hobimesinik Verlin oma sõnul laienemisplaane ei pea, vaid jääb 20–40 taru piiresse. “Eks see meetootmine on selline, et kuni 250 taruni saab oma perega hakkama. Laienemine eeldab tööliste võtmist, palga maksmist – kasumlikkus kukub jälle,” lausus Verlin.

Muudest loomsetest saadustest on kasvanud vaid piimatoodang – eelmise aasta 36 703 tonni on 6,3 protsenti suurem kui 2010. aastal.

Munade hulk on vähenenud 208 000 muna võrra (637 000-lt 429 000-le) ja lambavilla hulk 44 protsenti. Samuti on vähenenud nii liha elus- kui ka tapakaalus toodang: esimene 465 tonni ja teine 350 tonni.


Meesaak saarel (tonnides)

2010

53

2011

61,5

2012

51,5

2013

41,3

2014

57,5

2015

70,4

Allikas: statistikaamet

Print Friendly, PDF & Email