Kuressaare linn kavandab veel uusi ringristmikke (11)

Kuressaare linna arengukava kohaselt rajatakse linna erinevatesse liiklussõlmedesse veel mitu ringristmikku ja jätkatakse suurema liiklustihedusega tänavate uuendamist.

Juba tuleval aastal peaks ringristmik saama Tuule ja Staadioni tänava ristmikust, lisaks ehitatakse samas Tuule, Staadioni ja Vana-Roomassaare tänava vahelisel alal välja korralik parkla. Investeeringu suurus on 350 000 eurot.

2019. aastal kavandatakse välja ehitada Talve-Pihtla-Raudtee ringristmik (orienteeruv kogumaksumus 1,6 miljonit eurot, millest linna osalus 631 000 eurot) ja 2020. aastal Kihelkonna-Aia ringristmik kogumaksumusega 1,5 miljonit eurot.

Peatänava tööd jätkuvad

Suured tööd on tuleval aastal kavandatud seoses linna peatänavaga. Kõigepealt peaks jätkuma Tallinna tänava rekonstrueerimise II etapp Smuuli ja Karja tänava ristmike vahel, millega kaasneb ka Pihtla tee osaline rekonstrueerimine Karja ja Transvaali ristmike vahel ning Transvaali tänava osaline rekonstrueerimine Pihtla tee ja Tallinna tänava ristmike vahel. Tööde maksumus on 800 000 eurot.

Peatänavat puudutab ka linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamise projekt, mille käigus rekonstrueeritakse keskväljak, Lossi tänav ja Tallinna tänav kuni Torni tänava ristmikuni ning rajatakse jalgrattatee Lossi tänavale. Järgnevaks kaheks aastaks on nendele töödele kavandatud kokku 4,7 miljonit eurot, sellest linna omaosalusena 800 000.

Tuleval aastal peaks algama ka Pargi lasteaia rekonstrueerimine, kuhu on kahe aasta jooksul plaanis investeerida 2 miljonit eurot. Haridusvaldkonna tuleva aasta investeeringute hulgas on veel Rohu lasteaia mänguväljaku uuendamine (50 000), Kuressaare gümnaasiumi klassiruumide ventilatsiooni väljaehitamine (20 000) ja SÜG-i hosteli katuse rekonstrueerimine (35 000).

0,5 miljonit kultuurimajja

Järgmise aasta investeeringute kavas on ka 500 000 eurot kultuurikeskuse renoveerimiseks, 267 000 SA Kuressaare Hoolekanne hoonete vajaduspõhiseks remondiks, parkla laiendamiseks ja transpordivahendi soetamiseks ning 34 000 eurot Kuressaare spordikeskusse uue sauna ehitamiseks.

2017. aastal plaanitakse ka süvendustöid Ujula abajas, tööde maksumuseks kavandatakse 100 000 eurot. Puhkeala teistest investeeringutest rääkides saab mainida 2019. aastaks kavandatud töid, mille eesmärk on tervikuna välja arendada Kuressaare linnastaadion ja rajada multifunktsionaalne rekreatsioonikeskus kogumaksumusega 3 miljonit eurot.

Linna arengukava investeeringute nimekirja on lisatud ka esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kuressaare haigla juurde, mille maksumuseks on arvestatud 3,8 miljonit eurot. Linnaeelarvest ei kulu nendeks töödeks siiski sentigi ja objekti rahastab linnale kuuluv SA Kuressaare Haigla omavahenditest ja Euroopa fondide toetusest.

 

Print Friendly, PDF & Email