Haldusreform maaelutoetusi ilmselt oluliselt ei mõjuta (3)

Maaeluministeeriumi kinnitusel haldusreform maaelutoetuste väljamaksmise korda oluliselt ei mõjuta, suurim mõju on reformil LEADER-meetme toetustele, mille maksmine peaks ministeeriumi hinnangul vähemalt esialgu jätkuma senise halduskorralduse alusel.

“Haldusreformi tagajärjel ei jää ükski omavalitsus ilma seni saadud maaelutoetustest ega halvene omavalitsuste toetusvõimalused. Omavalitsuste ühinemise eesmärk peaks olema piirkondade terviklikkuse ja teenuste kättesaadavuse parandamine,” ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban BNS-ile. Ta märkis, et toetusmeetmeid on võimalik muuta ja nende tingimused vaadatakse riigireformi arengute valguses üle nii, et need vastaksid uuele omavalitsuste ühinemise tulemusel kujunevale olukorrale. “Seega ei peaks võimalikud ühinemised takerduma sellesse, milliseid toetusi uuel omavalitsusel on võimalik saada,” rõhutas asekantsler.

Gorban rääkis, et maaelu arengukava (MAK) meetmetest puudutab haldusreform eelkõige LEADER-meedet, mille raames on kehtestatud nõuded tegevuspiirkonnale, tegevusgrupi liikmeks olevate omavalitsuste arvule ja suurusele.

“Näiteks näevad LEADER-meetme tingimused hetkel ette, et LEADER-tegevuspiirkonnaks loetakse tegevusgrupi liikmeks olevate valdade, vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumi ning et tegevusgruppi peab kuuluma vähemalt kolm kohaliku omavalitsuse üksust, millel on ühine piir,” märkis maaeluministeeriumi asekantsler.

 

Print Friendly, PDF & Email