LUGEJA KÜSIB

Olen hotelli koristaja ja meile tutvustati uut töökeskkonna riskianalüüsi. Seal ei ole aga räägitud bioloogilistest ohuteguritest, näiteks kas mul on oht saada tööl hepatiiti?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna osakonna konsultant:

Töökeskkonna riskianalüüsis peab tööandja hindama kõiki töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, sh bioloogilisi ohutegureid. Bioloogiliste ohutegurite riskide puhul peab kindlaks tegema, kui suur on oht nakatuda, ja hindama selle riski töötaja tervisele.  Kõikide ohutegurite vältimiseks tuleb töötajatele anda juhised ja korraldada väljaõpe ohutute töövõtete omandamiseks. Tööandja peab andma töötajatele isikukaitsevahendid ja tagama vaktsineerimise võimaluse.

A-hepatiit on healoomulise kuluga haigus, nn mustade käte haigus. Suhu sattunud viirus liigub seedetrakti. Vaktsiin on olemas.

B- ja C-hepatiit levivad viirusega saastunud vere või kehavedelike kaudu ja sugulisel teel. Viirus võib püsida väliskeskkonnas kuid. B-hepatiidi vastu on olemas vaktsiin.

D-hepatiidi viirus vajab inimese organismis ellujäämiseks B-hepatiidi viiruse abi, st sellesse saavad haigestuda B-hepatiidiga nakatunud inimesed. D-hepatiit levib vere ja kehavedelike kaudu. D-hepatiidi vastu vaktsiini ei ole.

E-hepatiiti nakatutakse sarnaselt A-hepatiidiga, tegemist on põhiliselt kuuma kliimaga maades leviva haigusega. E-hepatiidi vastu vaktsiini ei ole.

B-, C- ja D-hepatiidi vältimiseks tuleb koristamisel olla ettevaatlik, kui on näha, et on vaja käidelda nt veriseid voodilinu või käterätikuid.

 

Print Friendly, PDF & Email