Ministeerium pärib: palju tammiavad maksavad? (2)

Selle aasta esimeses kvartalis arutati Väikese väina olukorda Väikese väina töörühmas keskkonnaministeeriumis. Arutelu tulemused esitati riigikogu keskkonnakomisjonile, üldine seisukoht oli, et Väikese väina teetammi avade rajamine võib parandada kalamajanduslikku olukorda ja soodustada regionaalset arengut selles piirkonnas.

Keskkonnaministeerium selgitab maanteeametile saadetud kirjas, et esialgsete kavatsuste kohaselt oli plaan ehitada kaks kuni 40-meetrise avaga silda. Seetõttu vajatakse täpsemat ülevaadet tänapäevastele nõuetele vastavate sildade võimaliku maksumuse kohta ning keskkonnaministeerium palubki maanteeametil ajakohastada sildade võimalikku maksumust.

Esimesel Väikese väina töörühma koosolekul jaanuaris tõi töörühma liige Heiki Hanso välja, et kunagise, Saarte teedevalitsuse 1998. aastast pärineva kalkulatsiooni järgi on mõlema tammiava maksumuseks kroonides märgitud 50 190 000, mis teeb üle 3 miljoni euro. Hanso arvas, et kuna tol ajal olid hinnad odavamad, võiks praegune suurusjärk olla kuni 10 miljonit eurot.

Toona vastas talle Villu Lükk, maanteeameti esindaja töörühmas, et maanteeamet lähtub teehoiukavast aastani 2020 ja hetkel mingeid täiendavaid rahastamise võimalusi selle raames pole võimalik näha.

 

Print Friendly, PDF & Email