Idasaarlased püsivad oma valla loomise kursil (20)

Üleeile koos olnud Leisi, Orissaare ja Pöide valla volikogude esindajad otsustasid, et jätkavad läbirääkimisi, mille eesmärk on Ida-Saare ühendvalla loomine.

Säärasele seisukohale jõuti, vaatamata Valjala volikogu möödunud reedel langetatud otsusele võtta tulevikus hoopiski suund Saaremaa ühtse omavalitsuse loomisele.

“Kolme valla volikogude esindajad avaldasid oma arvamust haldusreformi hetkeseisu ja edasiste võimalike lahenduste kohta,” ütles Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima. “Valdavalt olid kohalolijad seisukohal, et ühinemisläbirääkimisi tuleb jätkata.”

Samas aga tõdeti, et kolme läbirääkiva valla rahvaarv ei täida seadusega ettenähtud kriteeriumit, mille kohaselt peab loodava omavalitsuse elanike arv olema vähemalt 5000. Kui Leisi, Orissaare ja Pöide püsielanikud kokku liita, saame rahvaarvuks veidi alla 4700.

Marina Treima sõnul olid vallavolikogude esindajad erinevatel seisukohtadel küsimuses, kas rahvaarv võib saada määravaks takistuseks uue Ida-Saare ühendvalla loomisel. Samas tõdeti, et kõige olulisem käimasolevas protsessis on ikkagi asjaosaliste valdade esindajate tahe säilitada ka tulevikus kaasarääkimise võimalus oma piirkonna elanikkonnale parima elukeskkonna ja parimate teenuste tagamisel.

Pöide vallavolikogu esimees märkis, et Leisi, Orissaare ja Pöide valla rahvasaadikute arvates on kolme ühineva omavalitsuse baasil tekkival ühendvallal piisavalt võimekust, et tagada piirkonna areng ka tulevikus. “Tõsi, samas leiti, et ühinemise osas on oluline välja selgitada meie valdade elanike tahe,” ütles Treima ja täpsustuseks lisas, et üleeile toimunud nõupidamisel oli arutluse all ka rahvaküsitluse korraldamine.

Ida-Saare ühinemisläbirääkimistel osalevate kolme valla volikogude esindajate järgmine nõupidamine toimub juba 26. juulil. “Järgmise nõupidamise peamisteks teemadeks on ühinemislepingu projekti täiendamine ja rahvaküsitluse korraldamine,” lausus Marina Treima lõpetuseks.

Algselt pidid Ida-Saare valla ühinemisläbirääkimistel osalema viis valda. Praeguse seisuga on aga läbirääkimistest eemale jäänud Laimjala ja Valjala vald.

Print Friendly, PDF & Email