Saaremaa väikepõllumehed said 420 000 eurot toetust

Juuni lõpus määras PRIA mikro- ja väikeettevõtetele põllumajandusettevõtete arendamiseks 5 miljonit eurot investeeringutoetust, mille abil tehakse 7 miljoni euro ulatuses investeeringuid.

Saaremaalt esitatud 58 taotlusest rahuldati 29 taotlust summas 419 610 eurot, millega tehakse kokku 539 846 euro ulatuses investeeringuid.

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme “Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus” III taotlusvoor toimus aprillis esmakordselt e-PRIA vahendusel – kokku laekus 570 taotlust 8,2 miljoni euro saamiseks.

Laekunud taotlusest rahuldatud 339 taotluse põhjal maksab PRIA 4,99 miljonit eurot toetust, mille abil soovivad toetuse saajad teha 7,07 mln euro ulatuses investeeringuid.

Toetusi taotleti peamiselt põllumajandusseadmete ostmiseks ja ehitiste rekonstrueerimiseks.

Ühel ettevõtjal on käimasoleval rahastusperioodil võimalik saada sellest meetmest kuni 15 000 eurot toetust ning enamik taotlusi esitatigi maksimaalse summa saamiseks.

Toetus on mõeldud FIEdele ja äriühingutele, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli eelnenud majandusaastal vahemikus 4 000 – 14 000 eurot, taotlemisele eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust.

Print Friendly, PDF & Email