Riik jagab toetust metsa uuendamiseks

SA Erametsakeskuse nõukogu kinnitas 2016.a. teise poolaasta metsatoetuste ajad ja rahalised mahud.

Metsa uuendamise toetuse taotlusi saab esitada kuni 15. juulini (eelarve 800 000 €) ja taas aasta lõpupoole hiljemalt 1.12.2016  (eelarve 450 000 €).

Metsamaa parandustööde toetuse taotluse  tähtpäev on 1.september (eelarve 300 000 €) ning metsainventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotluse esitamise tähtpäevaks on  15.detsember (eelarve 450 000 €).

Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun märkis, et metsaomanike tahe uut metsa rajada on aastatega pidevalt kasvanud ning siseriiklikest toetustest suunatakse jätkuvalt kõige rohkem raha metsa uuendamiseks.

Paraku kipub nappima metsataimi, mistõttu mõnedki langid jäid kevadel taimede puudusel uuendamata.

“Metsaomanike kasvav aktiivsus ja metsaühistute abi taimede viimisel metsaomanikeni peaks aga taimekasvatajatele andma kindluse, et kliente jagub ka aastate pärast,” rääkis Aun. “On loota, et tulevikus saame metsad kodumaiste taimedega uuendatud,” lisas ta.

Lisaks toetatakse jätkuvalt metsaühistuid metsaomanike nõustamisel ja metsatööde organiseerimisel.  Metsaasjades abi saamiseks võivad metsaomanikud ikka ja jälle pöörduda metsa asukohajärgse ühistu poole. Kuna metsamajandamiskava toetuse saab esitada ainult metsaühistu kaudu, tasuks enda soovidest ühistule varakult teada anda.

Ühistu saab organiseerida nii kava tellimise kui toetuse taotlemise. Saaremaa metsaühistu kodulehe aadress: http://www.smu.ee/

Metsa uuendamise toetustaotluse saab kõige kiiremini ja mugavamalt esitada e-PRIAs (epria.pria.ee/epria). Elektroonilise taotluse allkirjastamiseks on vajalikud ID-kaart, ID-kaardi lugeja ja PIN-koodid või Mobiil-ID.

Täpsema juhendi saate aadressilt http://www.eramets.ee/toetused/ e-teenused/Erametsakeskus


Metsaomanikud soovivad hooldusraie toetuse suurenemist

Eesti Erametsaliit tegi maaeluministeeriumile ettepaneku suurendada hooldusraiete toetusemäära.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik märgib, et võrreldes maaelu arengukavas välja toodud hooldusraiete aastase vajadusega (30 000 ha) jääb praegune hooldusraie toetuse taotlemise aastane maht kolmekordselt alla arengukavas seatud eesmärkidele.

Tuginedes metsaühistute ja metsaomanike tagasisidele, peab erametsaliit tulevikumetsa kasvatamisel hooldusraiet väga oluliseks. Metsaomanike aktiivsuse oluline tagaja on aga toetuse määra atraktiivsus. Paraku on Eestis hooldusraieteks ette nähtud toetuse määr vähenenud. Kui eelmisel finantsperioodil (2007 – 2013) oli hooldusraie toetuse suurus 160 eur/ha, siis sel finantsperioodil on toetusmäärast 140 eur/ha, millest nüüd arvestatakse ka veel maha tulumaks summas 28 eurot. Seega on toetuse tegelikuks suurus 112 eurot/ha kohta.

Võrreldes teiste Balti riikidega maksab Eesti hooldusraieks oluliselt vähem toetust. Lätis on arvestatud hooldusraie tegemise hektarikuluks 440 eurot. Juhul, kui hooldusraiet tehakse segapuistus, makstakse toetust 70% arvestatud kuludest, teistes metsades 60%. Toetuse määr on siis vastavalt 308 või 264 eur/ha. 2016. aasta taotlusvooru laekus taotlusi Lätis 9,9 miljoni euro ulatuses (eelarve 5 miljonit eurot). Leedus on hooldusraiel toetuse suurus 197 eur/ha.

Metsaomanike kalkulatsioonid näitavad, et tööde tegelik maksumus on Eestis 370-400 eurot hektari kohta, millest peetakse kinni seadusjärgne tulumaks. Seetõttu oleks vajalik hooldusraiete toetuse maksimummäära suurendamine praeguselt 140 eurolt 200 eurole hektari kohta (enne tulumaksustamist).

Print Friendly, PDF & Email