Valmis Saaremaa karstialade kaitsekorralduskava

Keskkonnaameti eestvedamisel on valminud mahukas dokument “Saaremaa karstialade kaitsekorralduskava aastateks 2016-2025”. “Olemuselt on kaitsekorralduskava tegevusplaan, millega määratakse kindlaks järgmise aastakümne olulisemad tegevused karstialade väärtuste säilitamiseks ja nende kaitsmiseks,” märkis kava koostaja, keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist Riina Noormägi toimetusele saadetud e-kirjas.

Ta lisas, et kava valmis keskkonnaameti eestvedamisel, kuid selle koostamisse olid kaasatud mitmed huvigrupid, näiteks maaomanikud, kohalikud elanikud, loodushuvilised ja kohalikud omavalitsused.

Saaremaa karstialade kaitsekorralduskava on koostatud järgnevaks aastakümneks. Kavaga planeeritud peamised tegevused on alade hooldamine (näiteks võsa eemaldamine ja niitmine), nende tähistamine ja laiemale avalikkusele tutvustamine. Kavandatud tegevuste peamine eesmärk on aga säilitada karstialade maastikuilme ja vältida kurisute täitumist settega.

Kaitsekorralduskavaga hõlmatavad karstialad asuvad Lääne-Saare (kaks ala) ja Mustjala (kuus ala) vallas. Pindalaliselt on kõige suuremad Mustjala valda jäävad Lepakõrve ja Nõmme karstialad (vastavalt 7 ja 4,2 ha).

Kohalikud huvigrupid võivad tegevuskava alusel taotleda erinevate ettevõtmiste läbiviimiseks (nt võsa eemaldamine) KIK-i toetust. Seda juhul, kui need alad asuvad eramaal.

 

Print Friendly, PDF & Email