Eterniidi kogumine Maasi jäätmejaamas

Maasi jäätmejaamas võetakse alates 18. juulist Orissaare vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu eterniidijäätmeid. Eterniidi tasuta kogumine toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil ja kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni. Eterniidi tasuta ära andmiseks tuleb jäätmete omanikul eelnevalt hankida Orissaare vallavalitsuse kooskõlastus, selle puudumisel võetakse eterniit vastu hinnakirja kohaselt vastuvõtutasuga 153 €/tonn.

Kooskõlastust saab küsida alates 18. juulist telefonil 4545593 või meiliaadressil ovv@orissaare.ee, selleks tuleb esitada oma nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ning andmed eterniidijäätmete koguse ja päritolu kohta. Eterniidi koguse arvestamisel on abiks vastav juhend, mis on kättesaadav valla kodulehel www.orissaare.ee.

Orissaare vallavalitsusel on õigus vastavat kooskõlastust mitte anda, kui eterniidi kavandatud kogumismaht on täis või kui tekib kahtlus, et konkreetsel juhul lasub eterniidijäätmete käitlemise kohustus ettevõttel või väljaspool Orissaare valda elukohta omaval eraisikul. Vajadusel võidakse panna taotlus ka nn. ootejärjekorda, mille korral antakse kooskõlastus hiljem, kui järelejäänud kavandatud kogumismaht seda võimaldab. Üldjuhul antakse kooskõlastusi vastavate taotluste saabumise järjekorras, kuid vallal on õigus anda eelisjärjekorras kooskõlastus väikeste eterniidikoguste toomisele,  et tasuta äraandmisvõimalusest saaks osa võimalikult suur hulk inimesi.

Kooskõlastus saadetakse jäätmejaama automaatselt, eraldi tõendit digitaalselt või paberkujul vallavalitsusest hankima ei pea. Jäätmejaamas kontrollitakse kooskõlastust isikut tõendava dokumendi alusel. Kui eterniidi tooja ei ole kooskõlastusel märgitud isik, kontrollitakse eterniidi päritolu kooskõlastusel esitatud telefoninumbril. Eterniidi tooja kinnitab selle üleandmist oma allkirjaga.

Eterniidijäätmeid saab tuua Maasi jäätmejaama tavapärastel lahtiolekuaegadel E, K, L kell 9 -17, välja arvatud juhul, kui eterniidi kogumiseks kasutatavad konteinerid on parajasti täis. Seetõttu tuleb vahetult enne eterniidijäätmete toomist kindlasti teavitada ka Maasi jäätmejaama telefonil 53 264 525. Kooskõlastuse või isikut tõendava dokumendi puudumisel või konteinerite ületäitumise ning muude mahalaadimisega seotud takistuste korral on Maasi jäätmejaamal õigus eterniiti mitte vastu võtta kuni vastava puuduse kõrvaldamiseni.

Transporditeenust Maasi jäätmejaam ei paku, samuti tuleb toojal ise eterniit käsitsi kogumiskonteineritesse maha laadida või korraldada vastava tõstetehnika olemasolu ja kasutamine. Eterniiditahvlite käsitsi mahalaadimise korral peab nende tooja seega abitööjõu ise kaasa võtma.

NB! Eterniit sisaldab tervisele väga ohtlikku asbestikiudu, mistõttu tuleb vältida eterniidi purunemist peale- ja mahalaadimisel ning kasutada hingamisteede kaitseks respiraatorit. Eterniidi mahalaadimise kohta jäätmejaamas leiab täiendavat infot valla kodulehel toodud juhendist.

Eterniidijäätmete tasuta ära andmiseks tuleb seega jäätmevaldajal läbi viia järgnevad tegevused vastavas järjekorras:

  • eterniidikoguse väljaselgitamine;
  • Orissaare vallalt kooskõlastuse küsimine ja saamine;
  • Maasi jäätmejaama teavitamine eterniidi toomisest;
  • eterniidi pealelaadimine ja transport jäätmejaama;
  • isikut tõendava dokumendi esitamine ja eterniidi kaalumine autokaalul, üleandmise kinnitamine allkirjaga;
  • eterniidi mahalaadimine konteinerisse.

Küsimuste korral võtta ühendust Maasi Jäätmehoolduse OÜ-ga tel. 53 480 250

Print Friendly, PDF & Email