Vilsandil olid koos Eesti saarte esindajad

Juuli esimestel päevadel Vilsandil koos olnud Eesti saarte kogu (ESK) üldkogu kaks tähtsamat küsimust seondusid seekord käimasoleva haldusreformiga ja väikesadamate veeteede tähistusega.

Esimesel päeval üldkogul osalenud riigikogu saarlasest liige Kalle Laanet tõdes, et tema sealviibimise ajal arutati, kuidas oleks võimalik väikesaartel elada ja mida riik peaks tegema, et tagada sealsetele elanikele nt pääste- ja meditsiiniteenuste kättesaadavus.

“Saartega seotud probleemid on reeglina üpriski tõsised ja sügavad, mistõttu nende lahendamisel puhtalt emotsioonide peal edasi liikuda ei saa,” võttis MTÜ Eesti Saarte Kogu eestseisuse esimees Leo Filippov Vilsandil toimunud ürituse kokku. “Praegu tegelemegi üldkogu lõplike dokumentide vormistamisega, et need siis edaspidi vastavatele ametiasutustele välja saata.”

Üks Vilsandil päevakorda tõusnud valuprobleem oli Filippovi sõnul seotud saartel asuvate väikesadamate veeteede tähistusega. “Probleemi tõstatasid Kesselaiu esindajad, kelle sõnul polevat praegu kehtiv väikesadamate veeteede tähistus piisavalt turvaline, see olevat liiga kallis ja lisaks olevat selle paigaldamine üleliia bürokraatlik ettevõtmine,” ütles ta. “Praegu  koostamegi veeteedeametile vastavat märgukirja, et ametnikud leiaksid siin mingi mõistlikuma lahendi.”

Rääkides ESK seekordse üldkogu eripärast, märkis Leo Filippov, et teda isiklikult rõõmustas väga Naissaare ja Piirissaare väärikas esindatus. “Varasematel aastatel olid need väikesaared meie ettevõtmistest nagu eemale jäänud,” tõdes ta. “Nüüd tundub, et nimetatud saartel on peale kasvanud noorem põlvkond, kes ohjad nagu enda kätte võtnud.”

Piirissaarega seondub ka üks probleem, mille lahendamisega ESK kavatseb juba lähitulevikus tegeleda. Nimelt olevat see väikesaar käimasoleva haldusreformi kontekstis miskipärast nagu omapäi jäetud. “Piirissaarlased on sellest väga häiritud, sest praegu tekib küll selline tunne, et mida sealne kogukond õigeks peab ja mis ajalooliselt end on õigustanud, seda haldusreformi käigus neile enam anda ei soovita,” märkis Filippov. “Püüame nende kaitseks välja astuda.”

Eesti saarte kogu loodi 1992. aastal ja praeguse seisuga kuulub sellesse 19 saart. Vilsandi üldkogul oli esindatud 14 saart. “Kvoorum otsuste langetamiseks oli koos,” ütles Leo Filippov lõpetuseks. “Ainuke kurvastav asjaolu oli ehk see, et Hiiumaalt oli kohal vaid üks esindaja, kusjuures nende poliitiline esindatus meie üritusele seekord üldse ei jõudnud, ja et Pärnu maakonda kuuluv Kihnu saarestik jäi üldkogule tulemata.”

Keskvõimu poole pealt osalesid ESK Vilsandi üldkogul Saare maavanem (ehkki kutsud oli kuus maavanemat) ja kolm riigikogu liiget (kutsutud oli 15).

ESK järgmine üldkogu toimub 2017. aasta suvel Naissaarel.

Print Friendly, PDF & Email