Ohtlikke jäätmeid tasuta vastu ei võeta (2)

Kuresaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt võeti käimasoleva projekti raames Kudjape jäätmejaamas tasuta vastu viis tonni ohtlikke jäätmeid, mille kogus täitus esmaspäeval.

Seetõttu ohtlikke jäätmeid enam piiramata koguses tasuta  vastu ei võeta.

Samas saab jätkuvalt tasuta ära anda eterniiti ja suurjäätmeid, mida on plaanis vastu võtta sada tonni. Suurjäätmeid ja eterniiti oli nädalaga jäätmejaama toodud vastavalt 25 tonni ja 66 tonni.

Eterniidijäätmete äraviimiseks on nõutav eelregistreerimine elaniku elukohajärgses omavalitsuses. Eterniidijäätmete tasuta äraandmiseks peab Kuressaares asuv kinnistu, kust jäätmed tuuakse, vastama korraldatud jäätmeveo nõuetele.

Kudjape jäätmejaamas võetakse jäätmeid vastu isikut tõendava dokumendi alusel. Arvestada tuleks võimalike järjekordade tekkimisega jäätmete üleandmisel.

Kuressaare linna elanikud saavad endiselt viia Kudjape jäätmejaama piiratud koguses ohtlikke jäätmeid tasuta.

 

Print Friendly, PDF & Email