Narkomuul pääses karistusest (1)

Kaks aastat tagasi Tallinnast narkootikume hankinud naine pääses tingimisi kohtu otsusel vangistusest, sest talle varasemalt määratud karistusega sai see juba kaetud.

Marge Lillesaar sai 2014. aasta aprillis kahe isiku abil käed külge 4,84 grammile narkootilisele ainele, mis muuhulgas sisaldas amfetamiini. Narkootikumid olid mõeldud ebaseaduslikult edasiandmiseks ning need vahendati edasi isikule, kes toimetas väikesed narkootikume sisaldavad gripkotid sama aasta 17. aprillil Tallinnast 17.20 väljuvale Kuressaare liinibussile. Saadetisele järele tulnud isik peeti koos Tallinnast tulnud kaubaga õhtul kinni.

Kohus võttis vastu otsuse, mis tunnistas Marge Lillesaare süüdi väikeses koguses narkootilise aine ebaseaduslikus omamises, valdamises ning vahendamises ning määras karistuseks kuuekuulise vangistuse.

Ühtlasi läks kohtus täitmisele ka Harju maakohtus 2014. aasta augustis määratud aasta ja kahe kuu pikkune karistus. Toona õnnestus Marge Lillesaarel  tingimisi pooleteiseaastase katseajaga vabaneda ning katseaeg lõppes selle aasta 14.veebruaril. Seega loeti nüüd mõistetud karistus juba raskema karistusega kantuks.
Liitkaristusena määratud põhikaristust ei muudetud ning nii pääses Lillesaar lõplikult liitkaristuse kandmisest vabaks.

Kristina Kretova

 

Print Friendly, PDF & Email