Askeetlik vaimulik laul Tornimäe kirikus

PREESTER JA PREESTRIEMAND: Sergi Matsnev ja Lidija Gavrjušina. ERAKOGU

PREESTER JA PREESTRIEMAND: Sergi Matsnev ja Lidija Gavrjušina.
ERAKOGU

Järgmisel teisipäeval, 28. juunil kell 19 saab Tornimäe kirikus kuulda vanavene vaimulikke laule.

Kontsertkava annab ülevaate znamennõi laulu päritolust ja askeetliku vaimuliku laulu pärimusest. Esitatakse kõige vanemat ja seega kõige väärtuslikumat kihistust, mis peegeldab Venemaa keskaja maailmavaadet. Laule esitavad preester Sergi Matsnev ja preestriemand Lidija Gavrjušina.

Preester Sergi Matsnev on vanausu preester, vanausu ajaloo ja kirikuõpetuse, kirikulaulu ja vaimuliku laulu uurija. Oma 20-aastase uurimistegevuse ajal on ta külastanud ligi 200 vanausu kogudust Venemaal, Ukrainas, Moldovas, Valgevenes, Lätis, Eestis (Tartus ja Peipsiveerel), Poolas, Rumeenias ja Itaalias. Isa Sergi on kogunud ulatusliku hulga salvestusi jumalateenistustest, vaimulikust laulust ja jutustustest.

Preestriemand Lidija Gavrjušina on Vene teaduste akadeemia slaavi uuringute instituudi teadur, vanaserbia kirjanduse (pühakulugude) ja vanausu pärimuskultuuri asjatundja.

Isa Sergi ja preestriemand Lidija on korduvalt esitanud näiteid vanausu kiriku- ja vaimulikust laulust vanadele kultuuridele pühendatud konverentsidel Venemaal ja Lääne-Euroopas. Kuulajate suurt huvi on äratanud ka isa Sergi ja preestriemand Lidija harvad esinemised Venemaa, Soome, Poola, Itaalia ja Saksamaa ilmalikel lavadel.

Isa Sergi ja preestriemand Lidija kontsertkava põhiosa moodustavad vanausu vaimulikud laulud Venemaa eri piirkondadest ja Euroopa diasporaast. Harvem kantakse kontsertidel ette vanausu kirikulaule. Tornimäel esitavad isa Sergi ja preestriemand Lidija näiteid Verhokamje (Lääne-Uurali) kiriku- ja vaimulikest lauludest, mis pakuvad erilist huvi oma mõttelise, keelelise ja muusikalise vanapärasusega. Veel esitatakse ekspeditsioonidel üleskirjutatud vaimulikke laule Volga-äärsetelt aladelt Nižni Novgorodi lähedalt, Uurali tagant ja Stavropoli kasakatelt-nekrassovlastelt.

Sama kava oli esitusel 21. mail Rootsi-Mihkli kirikus Tallinnas.

Tallinna kontserdi korraldaja MTÜ Peipus artiklit refereeris

Marina Treima

Print Friendly, PDF & Email