Sakslastel võidakse keelata paljaste naiserindade vaatamine

Saksamaal on arutusel seaduseelnõu, mis keelustaks seksistliku alatooniga reklaamide paigaldamise linnatänavatele ja väljakutele. Suurem osa sakslasi suhtub sellistesse reklaamplakatitesse aga üpriski rahumeelselt.

Erepunased paotatud huuled, ahvatlevad pringid rinnad, paljas selg ja muud naiselikud võlud, mis on vaid napilt stringidega kaetud – kõik see võib peagi Saksamaal reklaamplakatitelt kaduda. Nimelt on säärase initsiatiiviga koristada õrnemat sugu diskrimineeriv seksistlik reklaam Saksa linnade ja asulate avalikust ruumist välja tulnud riigi justiitsminister Heiko Maas.

Saksa telekanali Deutsche Welle veebilehel ilmunud uudisloost ilmneb aga, et sotsiaaldemokraadist justiitsministrit, kelle korraldusel selline seadus-eelnõu ministeeriumi kabinettide vaikuses koostati, ei toeta ses küsimuses isegi tema oma parteikaaslased. Ministrit süüdistatakse liigses puritaanluses ja selles, et ta on liialt kinni väikekodanlikes eelarvamustes ning püüab keeldude ja ettekirjutustega avalikule arvamusele peale suruda teatud eetilisi põhimõtteid, mida suur osa Saksamaa kodanikest peab vaieldavaks.

Tõepoolest, avaliku arvamuse küsitlused on korduvalt näidanud, et suuremat osa sakslasi ei solva alasti naise- või mehekeha eksponeerimine reklaamides. Peaaegu 60 protsenti küsitletuist suhtub palja inimkeha näitamisse absoluutse ükskõiksusega – olgu see keha siis kas täitsa alasti või osaliselt riietega kaetud.

Tõsi, on olemas oluline erinevus meeste ja naiste vastuste puhul. Nimelt peab enam kui kolmandik naisi alasti naisekeha eksponeerimist internetis või reklaamplakatitel solvavaks ja õrnemat sugu diskrimineerivaks, meeste seas on nii arvajaid vaid 15 protsenti.

Kui aga asi puudutab mõningaid keelde, siis on nii naised kui ka mehed enam-vähem ühel seisukohal: näiteks arvab 38 protsenti, et paljaste naiserindade näitamine peab olema keelatud, kuid ülejäänud 62 protsenti, nagu eelpool juba öeldud, on selles küsimuses absoluutselt ükskõiksed.

Mis puutub aga mehe palja ülakeha eksponeerimisse, siis olid arvud ka selles osas sarnased. Suurem osa sakslasi peab näiteks ebaõiglaseks ja isegi diskrimineerivaks, et Facebookis taunitakse paljaste naiserindade eksponeerimist, kuid samas ei öelda midagi meeste palja ülakeha eksponeerimise kohta.

Viimase sotsioloogilise küsitluse sel teemal viis ajakirja Playboy tellimusel läbi avaliku arvamuse ja turu-uuringute instituut Mafo. Küsitluses osales veidi üle tuhande erinevas vanuses mõlemast soost sakslast.

Print Friendly, PDF & Email