Ida-Saare ühinejad juhtimise osas kokku ei leppinud (2)

Esmaspäeval toimunud Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku uue valla eelarve ja investeeringute nimekirja koostamise põhimõtted, kuid valla juhtimise osas jäid otsused erimeelsuste tõttu tegemata.

Eelarve ja investeeringute nimekirja koostamisel lähtutakse ühinemislepingust ja ühinevate valdade kehtivatest arengukavadest ning eelarvestrateegiatest, teatas Ida-Saare ühinemise koordinaator Marili Niits.

Volikogu liikmete arvu, ringkonna ja valla juhtimisstruktuuri osas toimus aktiivne arutelu, kuid üksmeelt ei saavutatud. Peamised küsimused olid: üks või kaks valimisringkonda, piirkondliku esindatuse tagamine volikogu komisjonides ja vallavalitsuse kui täitevorgani koondamine ühte või hajutamine ühinevate valdade praegustesse keskustesse.

Juhtimisvaldkonna poolelijäänud arutelu jätkatakse järgmisel koosolekul ja keskendutakse ka uue valla arengusuundadele ja -võimalustele.

 

Print Friendly, PDF & Email