PÖÖRDUMINE: Palgavahe ei ole õiglane!

Muusikakooli õpetajate väärtuse määrab kohalik omavalitsus. Eestis on omavalitsusi, kes on otsustanud, et muusikakooli õpetajad on üldkoolide õpetajatega võrdsed õpetajad (Tallinn, Kiili, Saue, Saku, Paide jt).

Vestlustes linnavalitsuse töötajate ja lapsevanematega on tagasiside muusikakooli tegevuse kohta olnud pikemat aega väga positiivne. Meie panus kohaliku kogukonna heaks on suur, andes kultuurilise lisaväärtuse Kuressaare ja Saaremaa elukvaliteedile. Kui ei oleks muusikakoolis õppimise võimalust, oleks üks väga oluline väärtus, mis on noortele peredele ja kogukonnale oluline, saarelt puudu.

Muusikakoolis tegutsevate noorte orkestrite, ansamblite, instrumentalistide jt tegevus ei oleks mõeldav motiveeritud õpetajaskonnata. Kuressaare muusikakooli õpetajate käe alt on võrsunud kuulsaid interpreete, orkestrante, vokaal- ja instrumentaalsoliste, heliloojaid, kunstilisi juhte, muusikafestivalide korraldajaid, koorijuhte, muusikapedagooge jt.

Muusikakooli õpetajate praeguse palgapoliitika juures ei ole see aga enam jätkusuutlik. Oleme olukorras, kus kaadri noorenemine on ebatõenäoline ja osa populaarsete instrumentide õpetajad lausa puuduvad.  Muusikakooli pedagoogidena arvame, et praegune palgavahe üldhariduskoolide õpetajatega ei ole õiglane. Meie eriala on väga spetsiifiline. Haridustee selles vallas on suurt pühendumist vajav ja pikaajaline (vähemalt 16 aastat).

Ettepanek:  võrdsustada Kuressaare muusikakooli pedagoogide ja üldhariduskoolide pedagoogide töötasu.

Kuressaare muusikakooli õpetajate pöördumine Kuressaare linnavalitsusele 

Lolita Äär, Katre Roolaht, Laine Sepp, Marika Mets, Matis Männa, Heldi Vahter, Rita Naaber, Natalja Laht, Kairit Sepp, Tiiu Maripuu, Toomas Tang, Tiina Rätsepp, Veikko Lehto, Teet Lindam, Tiit Paulus, Kristi Saar, Kristi Aro, Ave Opp, Tiiu Kuulberg, Maaja Jalakas, Maire Teras, Aili Põllupüü ja kollektiivi usaldusisik Karlis Saar

Print Friendly, PDF & Email