Tee tööd, näe vaeva – tulemus on ikka null (12)

Eesti töötukassa uue projekti kohaselt suunatakse inimesi tööpraktikale kuni neljaks kuuks. Selle aja jooksul ei saa töötaja palka, vaid töötukassa poolt abiraha 3,80 eurot päevas.

Nimetatud projekt käivitati sotsiaalministri käskkirja (27.05.2015, nr 57) “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale” alusel. See on mõeldud vähenenud töövõimega inimestele, kes on töötud (v.a õppiv töötu), või koondamisteatega tööotsijatele, ning seda kaasrahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist.

Läksin heas usus märtsis Kuressaares peetud töömessile, leidmaks sobivat töökohta. Leidsingi: MoonStar OÜ otsis õmblejaid. Õmblustööd tunnen, olen seda teinud palju aastaid. Pärast esialgset kokkulepet loodetava tööandjaga selgus uudis: esmalt pean end töötukassas töötuna arvele võtma.

Palk 3.80 päevas

Järgmine uudis: mina ei saa tööandjaga töölepingut sõlmida (ka katseajaks mitte), vaid töötukassa suunab mind neljaks kuuks MoonStar OÜ-sse tööpraktikale ja maksab mulle iga praktikapäeva eest 3.80.

Võtsin südame rindu ja läksin. Õmblustöö mulle meeldib, tahtsin end proovile panna ja näha, mis tegelikult toimub. Tööga sain hakkama, toodangut andsin iga päev kaheksa tunni jooksul. Tööandja jaoks on iga tööline aeglane – vaja on rohkem ja rohkem ja kvaliteetsemalt. Superkvaliteeti ei saa aga nõuda, kui praktika juhendajad on ise nendelt nõutava koormusega hädas ja masinad ei tööta vajalikul tasemel. Rääkimata töökoha valgustusest. Kannatage, lohutas nn tööandja, küll kõik kunagi laabub.

Pidasin vastu poolteist kuud. Nägin, kuidas end tööle pakkuvad inimesed tulid ja peagi lahkusid. Nägin ka meie valmistatud toodangu mahtu, mille õigesti toimiva äri puhul maksavad kinni tellijad. Meie, “praktikandid” – tegelikult liinitöölised – saime ikka 3.80 päevas ja seda mitte nn tööandja, vaid töötukassa käest.

Tööandjale maksis töötukassa veel lisaks iga praktikandi tööpäeva eest riigi raha, mida on tunduvalt enam kui 3,80 eurot.

Lõpuks tehti mulle töötukassa ja “tööandja” poolt ettepanek minna üheks kuuks Kuressaare ametikooli õmblejate kursustele. Kui sealt tagasi tulen, võetakse mind võib-olla uuesti MoonStar OÜ-sse tööpraktikat jätkama. See tähendab, et olen tööd tehes viis kuud rahata.

Nüüd sai minu mõõt täis. Läksin töötukassasse selgitama, et olen just töötukassa kaudu käinud mitme aasta eest õmblejate kursustel ja pärast seda olnud ametlikult õmbleja juhendaja. Täpsemal uurimisel selgus, et nii see ongi.

Sellega lõppes minu kogemus Eesti töötukassa uue projektiga ehk tasuta tööjõu värbamisega. Siit ka minu järeldus: töötukassa ja uute nn tööandjate koostöö on korrumpeerunud. Sirgelt raisatakse Eesti Vabariigi eelarveraha mitteotstarbekalt ja töötaja kahjuks.

Eestlastest hiinlasi ei saa

Banaanid kasvavad ainult soojal maal – nii ei saa Eestis ka eestlastest hiinlasi vormida. Nobenäppusid 3,80 euro suuruse päevapalgaga tööle hõivata on Eesti Vabariigis ilmvõimatu.

Kunagi pärisorjuse päevil hoolitses mõisnik oma orjade oleviku ja tuleviku eest selleks, et töökäsi jaguks.

Tuntud filosoof Karl Marx formuleeris 19. sajandil oma “Kapitali” I köites tööandja ja töövõtja suhte täpselt: hind = kulutused + lisaväärtus.

Lisaväärtus kätkes endas peale firma arengu ja kasumi ka töölise palka. See pidi sisaldama tema ellujäämiskulutusi ja tema laste kasvamiseks vaja minevaid investeeringuid.

Praegusel Eesti tööturul näib, et need ammu tuntud tõed Eesti töötukassa ja tööandjate koostöös enam ei kehti! Kahju. Saagem lõpuks suureks!

Riina Nurme, saarlane

 


KOMMENTAAR

Ave Reimaa-Lepik, töötukassa Saaremaa osakonna juhataja:

Kui töötukassa klient tunneb, et teenus, kus ta osaleb, ei vasta tema ootustele, peaks ta alati töötukassa töötajaid sellest esimesel võimalusel teavitama, et saaksime olukorda hinnata ja seda lahendada.

Selgitame, et tööpraktika eesmärk on anda kliendile töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööle saamiseks vajalikke ametialaseid oskusi ja teadmisi. Tööpraktika annab kliendile võimaluse saada vajalikke teadmisi ja oskusi ning töökogemust tööandja juures.

Tööpraktikale suunamisel võetakse arvesse kliendi varasemat töökogemust, oskusi ja teadmisi, tööotsimise tulemusi ja töösoove. Tööpraktika vajaduse hindamisel analüüsib töötukassa, kuidas läbitud tööpraktika aitab toetada tööotsinguid ning millised väljavaated on kliendil tööle rakendumiseks pärast praktika läbimist.

Tööpraktika kestuse määramisel lähtume iga kord konkreetse kliendi taustast ning tööpraktika käigus õpitava töö iseloomust ja nõudmistest. Kestus sõltub sellest, millise aja jooksul suudab konkreetne klient tööks vajalikud oskused ja teadmised ning kogemused eeldatavasti omandada. See tähendab, et tööpraktika võib kesta nii kaua, kui on töötamiseks vajalike praktiliste oskuste omandamiseks tarvis, aga mitte üle nelja kuu.

Praktika ajal maksame tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 20,32, teisel kuul 15,24 ning kolmandal ja neljandal kuul 10,16 eurot päevas. Praktika ajal ei tohi sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu. Vastasel juhul on tegemist töösuhtega ning töötukassa peab lõpetama nii praktikandi töötuna arveloleku kui ka praktika.

Praktika aja eest makstakse praktikandile stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust. Stipendium arvutatakse teenuseosutaja esitatud andmete alusel iga teenuses osaletud päeva eest. Stipendiumi päevamäär on 3,84 eurot. Sõidu ja majutustoetuse suurus on 10 senti ühe kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot päevas.


KOMMENTAAR

Tiia Tammsalu, MoonStar OÜ juhatuse liige:

MoonStar OÜ tegeleb tekstiilesemete tootmisega. Meil on suured mahud, erinevad õmblusprotsessid. Ettevõttes on tööprotsessid normeeritud ja tasustamine toimub tükitöö alusel. Seoses töömahu suurenemisega otsime pidevalt juurde uusi töötajaid.

Meil on hea koostöö töötukassa Saaremaa osakonnaga ja oleme leidnud nende toel palju häid töötajaid. Nende aastate jooksul on ettevõttes tööd saanud tänaseks kümme tööotsijat ja kolme inimese praktika on parasjagu pooleli. Tööpraktika lepingu saab sõlmida kuni neljaks kuuks, kuid meie ettevõttes lõpetatakse praktika kohe, kui praktikant jõuab juba ligilähedale normi täitmisele. Oleme lõpetanud praktikalepingu ka juba kahe nädala pärast ja sõlminud töötajaga tähtajatu lepingu. Praegu töötab MoonStar OÜ-s 20 inimest ja me laieneme pidevalt.

Riina Nurmega kohtusime töömessil. Vestluses selgus, et Riina Nurme on palju aastaid tegelenud õmblemisega käsitööd tehes, kuid masstöö kogemus tal tööotsijana puudus. Leidsime ühiselt, et parim lahendus on väljaõpe.

Nagu mainisin, saab tööpraktika lepingu sõlmida kuni neljaks kuuks. Toetudes Riina Nurme väitele, et tal on õmblemiskogemus olemas, sõlmiti 2,5-kuuline tööpraktika leping. Tootmisprotsessis tegeles temaga igapäevaselt juhendaja. Masstöö tegemine nõuab muidugi teatud vilumust ja kiirust. Kuigi kummastki jäi vajaka, nägime töötajal arvestatavat potentsiaali. Arutelus praktikant Riina Nurme ja töötukassa Saaremaa osakonna töötajatega leidsime koos, et parim lahendus on Nurme jaoks minna kursustele. Praktikant oli sellega ka nõus. Kahjuks ta seda võimalust siiski ei kasutanud.

Tööpraktika võimalus töötukassa toel on hea viis, mis annab nii tööandjale kui ka töövõtjale garantii, et inimene leiab sobiva töö. Soovime seda ka Riina Nurmele.

Print Friendly, PDF & Email