Saarte Liinid ostab Papissaare sadama (1)

Majandusministeerium andis riigile kuuluvale ettevõttele AS Saarte Liinid loa osta Papissaare sadam, et oleks võimalik paremini tagada reisilaevaühendus Vilsandi saarega.

Vikati ja Papissaare sadama rekonstrueerimise ja maakorralduslikud teemad on üleval olnud 2012.–2013. aastast. Tollal kohustas majandus- ja kommunikatsiooniminister AS-i Saarte Liinid Saaremaa ja Vilsandi vahel regulaarreise alustava reisilaeva Vilsandi tarbeks välja selgitama Vikati ja Papissaare sadama tehnilist olukorda.

Vilsandiga laevaühendust pidav Saarte Liinid pöördus majandus- ja kommunikatsiooniministri poole, et saada riigi kui ettevõtte omaniku nõusolek omandada sadama toimimiseks vajalik osa kinnistut. Seejärel alustatakse detailplaneeringu ja sadama projekteerimisega.

Saaremaa ja Vilsandi vahel ühendust pidava reisilaeva “Vilsandi” paremaks sildumiseks on vaja Papissaare sadamakai remonti, kuid kuna sadam on seni olnud eraomandis, ei ole riigil olnud võimalik vajalikke töid rahastada ja teha. Detailplaneeringu kehtestamisel saab Papissaare sadama territooriumiks ca 0,7 hektarit.

Ostetava kinnisvara hind on 105 000 eurot. Lisaks on Saarte Liinid Papissaare ja Vikati sadamas kavandanud erinevaid investeeringuid Ühtekuuluvusfondi toel sadamate remondiks ja nüüdisajastamiseks 1,3 miljoni euro eest.

 

Print Friendly, PDF & Email