MUHU UUDISSED: Joaninädal ja Muhu päävad

Terit. Et tuleva nädali oo siis nie Muhu päävad jälle. Sii p’suagid änam aru, et kust moalt nie pihta akkavad ja kust ää lõppevad, sest üks rall oo kogu aeg.

Neh, esmasbe, kahekümnendal kellu kuiest oo sissejuhatuseks Hellamoa külakeskuses roamatu “Muhu murde lood 2” esitlus. Kõik rahvas oo oodatud ja iseäranis kena oleks sial nähe kõiki neid, kis sõnna roamatu sisse oo lugusid kirjutan. Sest nie kirjutajad soavad sial kõik omale koa kingituseks ühe roamatu. Auturil piab ju ikka oma teos kodu olemas olema. Siis oo asi õige.

Moo iest oo selle roamatuga üks uvitav asi. Ma ole oma tiada kõik nie murdevõistluste tüöd masu kümmekond korda läbi lugen. Aga nüid võtsi roamatu kätte ja ikka oo viel nõuksi kohti ja ütlemisi, mis põle enne silma akangid.

Teisibe näidatse Liiva koolimajas õhta kellu kahessast teaatrid “Majakavahi tüdrukud”. Pileti innaks oo kolm ja viis eurut.

Kessiku õhta kellu seitsmest oo Liival suures kirkus kontsert. Laulvad Orisare tüdrikute kuor ja segakuor Horele, koa Orisarest. Pileti innad oo jälle ikka kolm ja viis eurut.

Ja neh joanilaupa omingust puolt pietse ikka ää Põhja- ja Lõuna-Muhu jalgpall ja jalgratastega minnasse koa kupatama. Ja õhta siis muidugid tihasse Hellamoal leedutuld. Kellu kahessast akkab rongikäik pihta. Seevoasta oo leedutulele esinema oodata tükkis Lätimoa taidlejaid. Ja niesammad lätlased andvad pääva kellu kolmest pisikse kontserdi Koguva Tooma õue pial koa. Tansimuusikad mängab Hellamoa joanitulel sedakorda Alderjants.

Kahekümne viiendal kuupääval oo tiada, et Põitse Uiekoplil oo Videvikukontsert ja Hellamoal pietse Laane kohvikud ja Männiku joaniturniiri. Kohvik Hellamoa Laanel oo lahti kellu kahestteistmest kolmeni. Ätses tansib ja Kiääks mängab. Osavõtmise iest tahetse kaks eurut soaja.

Videvikukontserdil astub sedakorda üles POSÕ. Alguse aaks oo õhta kellu kahessast ja pileti innaks oo viis eurut.

Ja kuu viimase nädali sihes, siis oo Hellamoa kirgu juubel. Kahekümne ühessandal kuupääval siis pietse. Muuseum oo kokku pannud Hellamoa kirgust ühe uhke näituse. Sie pannasse nüid kahekümne ühessandaks Hellamoa külakeskuses üles koa.

Ja natusse jälle oln asidest koa. Mineva laupa olli Liiva puodis ja selle juures nähtud luusimas “Suvesangari” poissa. Ja sellesamma pääva teises puoles olli Lõunarandas “Suvenaabrite” salvestus. Ilm olli selle pääva küll kõike muud kut suine. Tuul tahtis lauljad sadamast küll vägisi rooviaegas lendu viia. Aga kui kaamerad tüöle pandi, siis nie kohutasid tuult vähä tasasemaks. Või ollis laulujaal nii vali, et tuul vagusi jähi. Kisse tiab ja sie põle tähtis koa mitte. Linti sie saade sai ja tulevas kuus piaks juba viisuris nähe olema.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olgu siis moekast ja olge ikka munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email