Tootjad ootavad paremat teavitust (1)

Ebastabiilse elektrivarustuse üle nurisevad Saaremaa ettevõtjad ootavad võrgufirmalt lisaks paremale varustuskindlusele ka operatiivsemat teavitustööd nii plaaniliste elektrikatkestuste kui ka rikete korral.

Saaremaa ettevõtjate liidu eestvõtmisel eile maavanema juures toimunud kohtumisel Elektrilevi esindajatega märkis SEL-i juhatuse esimees Villu Vatsfeld, et Saaremaal on viimastel aastatel investeeritud nüüdisaegsetesse tehnoloogiatesse, mis suurendavad tootmise efektiivsust, kuid on ka samavõrd tundlikumad elektrisüsteemi ebastabiilsuse suhtes.

Ta lisas, et kui riik on võrguettevõtte näol Saaremaal kohal, siis firmad eeldavad, et võrgutasusid makstes saavad nad ka kvaliteetset teenust.

Elektrilevi esindajad tõdesid, et varustuskindluse parandamiseks käib võrgu uuendamine pidevalt, kuid paraku on tegu kaunis tundliku süsteemiga ning katkestusi ja voolukõikumisi täielikult välistada ei ole võimalik.

Huvitava nüansina tuli sealjuures välja tõsiasi, et võrgu uuendamiseks analüüsib andmeid ja paneb kokku ka investeerimisobjektide pingerea arvutiprogramm.

Ühe, ennekõike tootmisettevõtteid puudutava riskide vähendamise variandina viitasid Elektrilevi esindajad võimalusele kasutada mitut liitumispunkti. Samas on just väikeettevõtete puhul tegemist investeeringuga, mille otstarbekus võib kulukuse tõttu olla küsitav.

Elektrilevi esindajad viitasid ka sellele, et katkestuste osas peaks arvestama suurt pilti ning varustuskindlusest rääkides kaasama aruteludesse ka Eleringi, mille põhivõrgus samuti rikkeid ette tuleb. Need aga mõjutavad paratamatult ka jaotusvõrku.

Maavanem Kaido Kaasik märkis, et taristu investeeringute tegemisel saab ka riik teatud tingimustel appi tulla.

Kohtumisel tõdeti, et esmajoones tuleks jõuda olukorrani, kus võrguettevõte suudaks tootjaid plaanilistest katkestustest teavitada vähemalt kaks nädalat ette ja rikete korral anda neile võimalikult kiiresti pädevat infot katkestuse kestuse ja lõpliku kõrvaldamise kohta.

Saaremaa Delifoodi juhi Margus Puusti sõnul teeb moodsatele seadmetele ja süsteemidele kõige suuremat kahju just elektri ootamatu sisse-välja lülitamine. Pigem olla pisut pikemalt vooluta, kui ohustada masinaid “lipsiva” vooluga.

Ettevõtjate ja elektrivõrgu esindajate järgmine kokkusaamine peaks toimuma septembrikuus.

 

Print Friendly, PDF & Email