VALLAVOLIKOGUS

Lääne-Saare vallavolikogu istungil 18. mail otsustati

1. Anda nõusolek maade omandamiseks.

2. Taotleda munitsipaalomandisse Karujärve tee 25 mü Kärla alevikus.

3. Taotleda munitsipaalomandisse otsuses näidatud Lümanda piirkonna kohalikud teed.

4. Tunnistada kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 3.04.2002 otsusega nr 17 kehtestatud Muratsi küla Lahe detailplaneering.

5. Kehtestada Abruka külas Kadaka detailplaneering.

6. Muuta volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni ning hariduskomisjoni koosseisu järgmiselt:

  • arvata arengu- ja eelarvekomisjonist välja Villi Pihl;
  • arvata hariduskomisjonist välja Villi Pihl;
  • kinnitada hariduskomisjoni liikmeks Sirje Paakspuu.

7. Lõpetada valla asutuse Pähkla Hooldekodu asukohaga Lääne-Saare vald, Pähkla küla, tegevus alates 1.08.2016.

8. Lubada Lääne-Saare vallavalitsusel korraldada õpilastranspordi vedajate leidmiseks vajalik hange perioodiks 2016/2017 ja 2017/2018 õppeaasta ja sõlmida vastavad lepingud.

9. Astuda MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks.

10. Suunata “Sporditoetuste maksmise korra” eelnõu II lugemisele.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email