VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse maikuu istungid:

3. mail

 • Kinnitati Orissaare 2016. aasta kevadlaada kohamaksud.
 • Nimetati Visit Saaremaa MTÜ liikmeõiguse teostavaks isikuks vallavanem Vello Runthal.
 • Kinnitati lihthanke “Maasi jäätmejaamas elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumine” tulemused.
 • Kinnitati vallavara müük enampakkumise korras – Põripõllu küla, Mihkli.
 • Kinnitati Liigalaskma külas Tammitu maaüksusel puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastamine.
 • Kinnitati Suur-Pahila külas Juhani katastriüksuse jagamine.
 • Kinnitati Väike-Pahila külas Jurna katastriüksuse jagamine.

17. mail

 • Kinnitati sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormid.
 • Kinnitati vallavanema 2016. aasta puhkus.
 • Kinnitati vallavara müük enampakkumise korras – Orissaare alevik, Sadama 4.
 • Kinnitati avaliku ürituse luba.
 • Kinnitati Arju küla Jaagu ja Raisakotka katastriüksuse jagamine ja piiride muutmine.
 • Kinnitati Orissaare aleviku Kuivastu mnt 19 katastriüksuse jagamine.
 • Kinnitati ühissõidukipeatuste kohanimed.
 • Kinnitati katastriüksuse moodustamine plaanimaterjali alusel ja nõusoleku andmine maa ostuees­õigusega erastamiseks – Randküla, Poe.
 • Kinnitati Suur-Rahula küla Oti ja Pendu katastriüksuse piiride muutmine.
 • Kinnitati Rannaküla Kustu maaüksusele sundvalduse seadmine ja tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamine Elekrilevi OÜ kasuks.
 • Kinnitati Raugu külas Metsa maaüksusel puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastamine.
 • Kinnitati projekteerimistingimuste väljastamine Kuninguste külas Linnulaulu maaüksusel elamu püstitamiseks.
 • Kinnitati ehitusloa andmine Orissaare alevikus Kuivastu mnt 54A maaüksusele elamu püstitamiseks.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Kinnitati ohtlike jäätmete kogumine Maasi jäätmejaamas (ohtlike jäätmete nimetused ja kogused).

25. mail

 • Anti arvamus Tagavere dolomiidikarjääris maavara kaevandamise loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta.
Print Friendly, PDF & Email