Ohtlike jäätmete kogumine jäätmekäitluskeskuses

Projekti “Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine jäätmekäitluskeskuses 2016. a” raames alustatakse ohtlike jäätmete kogumist Kudjape jäätmejaamas 13. juunist.

Vastu võetakse ainult Kuresaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanike kodumajapidamisest pärit ohtlikke jäätmeid: kraadiklaase, vanaõli, õlifiltreid, värve, lakke, liime, lahusteid, ravimeid, kemikaale.

Vastu ei võeta: ettevõtete ohtlikke jäätmeid, vana elektroonikat, rehve, eterniiti, patareisid, ja väikeakusid.

Täiendav info ja vastuvõetavate jäätmete nimistu leiab Lääne-Saare valla kodulehelt www.laanesaare.ee või helistades Tiina Oravale tel 45 20 468.

Ohtlike jäätmete kogumist rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kuressaare linn, Lääne-Saare ja Pihtla vald.

Ohtlike jäätmete kogumiskampaania lõppemisest Kudjape jäätmejaamas informeeritakse meedia vahendusel.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email