Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimiste esimene kuu

Hea vallarahvas, maikuu on üllatanud meid päikseliste ja soojade ilmadega. Vaatamata suvistele ilmadele on seljataga töine kuu. Haldusreformi seaduse eelnõu läbis riigikogus teise lugemise, mis on väga suur samm haldusreformi elluviimisel. Laimjala, Leisi, Orissaare, Pöide ja Valjala esindajad on pidanud kolm läbirääkimiskoosolekut.

Ida-Saaremaa läbirääkimiskoosolekutel on kokku lepitud esmased hariduse, kultuuri ja vaba aja sisustamise ühised arengupõhimõtted. Alushariduse rolli on raske üle hinnata, mistõttu jätkavad tööd kõik senised lasteaiad ja lastehoiud. Ida-Saaremaa üldhariduse koolivõrk vajab muudatusi. Praegusel hetkel – paralleelselt ühinemisprotsessiga – võib koolivõrgu kui terviku korrastamine ajanappuse tõttu kaasa tuua liiga rutakalt tehtud otsuseid. Seega saavad viie valla volikogud praegu ise otsustada, kas nad on valmis ühinemise käigus oma valla koolikorralduses muudatusi tegema või mitte.

Aja jooksul kujunenud traditsioonide järgimine jätkub ka uues omavalitsuses. Paljud traditsioonilised üritused toimuvad juba praegu koostöös naabervaldadega. Näitena võib tuua Ida-Saaremaa Laululinnu, lastekaitsepäeva tähistamise, Orissaare ja Pöide pensionäride jõulupeo jne.

Läbirääkimiste koosolekutega paralleelselt tuleb volikogudel siiski veel kord läbi teha ühinemisläbirääkimiste algatamise protseduur. Mai alguses saatis Leisi vallavalitsus rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonda päringu viie valla ühinemisläbirääkimiste juriidilise õigsuse kohta. Kirjalik vastus kinnitas kahtlust, et otsus, mille eesmärk oli lisada kolme valla läbirääkimistele Laimjala ja Valjala vald, ei saavutanud kokkulepitud eesmärki. Selle juures on heameel tõdeda, et kõikide volikogude esimehed on seda meelt, et see olukord tuleb võimalikult ruttu lahendada.

Järgmiste koosolekute teemad on sotsiaal-, finants-, haldus- ja majandusvaldkond. Loomulikult tuleb leida kõigile osapooltele vastuvõetav juhtimisstruktuur. Täpsem info ja tegevuskava leiab aadressilt www.valjala.ee/idasaare, Facebookis – Ida-Saaremaa ühinemisläbirääkimised, ja soovi korral on võimalik materjalidega tutvuda valla kantseleis.

Marili Niits, Orissaare vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email