Ettevõtlik õpe

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine, kus õpetajad toetavad ja julgustavad õpilasi olema julge algataja, mõtlema loovalt, tegutsema arukalt ning vastutama ja hoolima. Orissaare gümnaasiumis on ettevõtlikku õpet rakendatud sellest õppeaastast. Et midagi ei teki iseenesest, oleme mõndagi juba teinud sellele eesmärgile lähemale jõudmiseks. Kõik õpetajad on osalenud koolitusel ja kogu kollektiiv külastas eelmisel õppeaastal Ida-Virumaa ettevõtlikke koole.

Koolisiseselt on algatatud õpilasprojektide konkurss ja paljud õpetajad kasutavad õppetöös ettevõtliku õppe metoodikat. Samuti toetab kool igal võimalusel õpilaste omaalgatust.

Õpetajad koostasid nimekirja nii tunnis kui ka tunnivälisel ajal läbiviidud tegevustest, mis toetavad ettevõtlikku õpet ja mõtteviisi.

Kõigest loetelus olnud 60 tegevusest selles lehes kirjutada ei saa, kuid parimad näited ja edulood leiavad kajastamist.

Direktor Marjana Prii

Print Friendly, PDF & Email