Lääne-Saare vallavalitsuses asusid tööle Evelin Mesila ja Aarne Põlluäär

Evelin Mesila

Evelin Mesila

Lääne-Saare vallavalitsuses alustas 16. maist tööd projektide ja hangete spetsialist Evelin Mesila, kelle peamisteks tööülesanneteks on Lääne-Saare valla riigihangete nõuetekohane läbiviimine, hankemenetlusega seonduvate protseduuride täitmine ja tegemine riigihangete registris, valla ja tema allasutuste tegevuse koordineerimine, hankepoliitika väljatöötamine ja rakendamine, allasutuste hangete alane nõustamine ning hangete kavandamisprotsessi eestvedamine.

Evelin Mesilal on bakalaureuse kraad referent-toimetaja erialal ja ta õpib hetkel Tallinna majanduskoolis juristi abi õppekaval. Mesila on töötanud assistendina AS-is Saarte Liinid, kus ta puutus kokku ka hangetega, ja sekretärina TTÜ Kuressaare kolledžis. Mesila leiab, et projektide ja hangete spetsialisti ametikohal töötamine on talle tõeliseks väljakutseks ja motiveerivaks kogemuseks.

Alates 30. maist alustas Lääne-Saare vallavalitsuses tööd uus arenduste peaspetsialist Aarne Põlluäär, kes asendab lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat. Põlluääre peamisteks tööülesanneteks on valla arendusprojektide kohta teabe koondamine, projektide koordineerimine, ettevalmistamine ja menetlemine ning osalemine valla strateegiliste arengudokumentide väljatöötamises ja ülevaatamises.

Põlluäär on lõpetanud Sisekaitse akadeemia halduskorralduse erialal, omab juhtimiskogemust ja tunneb avalikku teenistust ning valdkonda reguleerivaid õigusakte. Põlluäär on olnud aastatel 2009-2013 Orissaare vallavanem.

Arendusnõunikuna on tal töökogemust kaks aastat Tori vallavalitsuses. Põlluäär leiab, et arenduste peaspetsialisti ametikoht on talle jätkuvalt väljakutseks.

Print Friendly, PDF & Email