LUGEJA KÜSIB

Kas tööandjal on kohustus kompenseerida tervisekontrollis töötervishoiuarsti poolt töötajale määratud vahendeid ja protseduure (näiteks taastusravi ja massaažid)?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask:

Tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja sellest lähtuvalt töötingimuste sobivust töötajale. Tervisekontrolli tulemusena vormistab töötervishoiuarst tervisekontrolli otsuse, milles saab eristada nn kahte osa: otsust töö sobivuse kohta töötajale ning ettepanekuid töökeskkonna ja töökorralduse muutmiseks.

Otsust töö sobivuse kohta peab tööandja arvesse võtma ja täitma. Otsusena kirjeldatakse ka piiranguid töötamisel, kui neid peaks olema – näiteks ei tohi töötaja tõsta suuremaid raskusi kui 10 kg.

Ettepanekud töökeskkonna ja töökorralduse muutmiseks on tööandja jaoks soovitusliku iseloomuga. Ettepanekute osas soovitatakse tihti teenuseid, nagu näiteks massaaž, ujumine, taastusravi või abivahendeid töökohale nagu näiteks jalatugi. Ettepanekute täitmine ei ole tööandja jaoks küll kohustuslik, kuid neid tasub siiski arvesse võtta. Need soovitused aitavad töötajal terve püsida ja teha oma tööd hästi ja rõõmuga.

Samuti tasuks kaaluda ka teenuste võimaldamisega seotud soovitusi – näiteks taastusravi. Kui teenustega seotud soovitused on konkreetselt sõnastatud – näiteks kahe kuu jooksul 10 korda õlavöötme massaaž –, saab tööandja võimaldada neid teenuseid töötajale erisoodustusmaksu vabalt.

Töötajate puhul, kes töötavad üle 50% tööajast arvuti kuvariga, võib tekkida ka prillide hüvitamise kohustus. Kui tervisekontrollis selgub, et töötaja nägemisteravus on halvenenud ja ta vajab seetõttu uusi prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid, siis peab tööandja kokkuleppel töötajaga nende maksumuse hüvitama. Prillide või muude abivahendite maksumus hüvitatakse töötajale lähtuvalt ettevõttesisesest korrast.

Print Friendly, PDF & Email