MUHU UUDISSED: Terit, pisiksed munuksed

Täna mool oo palju uudissime lastele ja nuordele edasi anda. Neh ja nende vanamatele koa ikka. Sest kui nüid laupa Soaremaal laulupidul köidud soab, siis järgmine nädal oo  lastekaitsepäe ju.

Viel enne, kut sie kena päe kätte jõvab, piab valmis soama Liiva lasteaa uus ja uhke süömatuba. Neh, laudu ja istmeid viel põle mitte. Nõnna et enne sügist sõnna tuppa süöma ep minda, aga vanast küögist laste jäuks ümber ehitat süömaruum ise soab valmis. Kena suur ja nii munukest kirja-karva. Ja uijee kui valge sial nüid oo! Isegid kalidori pial oo tüki valgem selle taudi. Aitüma Collesterile, kis selle ehitamise tüöga sial tegelen oo.

Neh, ja tuleva kessiku, siis oo lastekaitsepäe. Selle pääva oo Muhu nuorteka sünnipäe koa ja ammuks oo moeks soan, et siis oo nuortekas ikka üks suurem pidu. Nõnna sievuasta kua. Kohe nõukse uhke nimega pidu oo kut perevestival. Kuulukse olavad kohe nõuke kampas tehtud pidu, et Muhu ja Laimjala ja Orisare ja Pöide vald oo kõik natukse asjalised. Ja maha pietse nuordekeskuses ja spordiallis. Klounid oo kohal ja batuudi pial suab karata ja wii tantsi vihtuda ja meisterda ja spordimängusid tihasse kua. Pihta akatse kellu viiest õhta.

Nuordekeskuses oo nüid uus juhataja ammetis. Sie Marii oo üks särtsu täis ja akkaja noorik mo iest. Piaks ta ometiks vastu pidama. Aga nõuke rõõmurull piab kua. Ja kena oo voadata neid laste pättide rivisid sial nuor­dekeskuse kojas. Kohe palju rahvast liigub sial.

Ja kui palju nendel kamandamist oo! Ui-ui! Kõege vägevam pidada olema teeste arust süömategu. Neh, ja sie oo tarbline oskus igale ühele. Süomine pidada ju olema ainumas tüö, mis toedab. Lapsed ise oo muedugid kangeste usinad sial noortekas toemetama, ruumis sihes ja õue pial kua.

Neh, ja kolmas sündmus oo ju tuleva nädali lastel viel. Kuoli­vuasta suab läbi. Et mis nende munukstele siis suiks tahta? Ikka niisamma palju päikest, kut oo nüid kevade oln. Ja neh, nuordekeskus ja lasteaid oo sui läbi tüös. Nõnna et kellel kodu piaks äkist igav akkama, siis te tiate küll, kus teitid kangest kampa oodetse.  Ja neh, seda kua viel, et teitel tunnistuse pial oleks just nii kenad numbrid, kut te olete omale välja pingutan. Puhake kenaste, et sügise uie ooga pihta akata. Ja olge munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email