Uus rahastusvõimalus külade ühisteks tegemisteks

19. aprillil võttis Lääne-Saare vallavolikogu vastu valla külaraha jaotamise korra. Tegemist on uudse koostöövormiga valla ja külade/alevike vahel, mis annab lisavõimaluse viia liigse bürokraatiata ja valla rahalisel toel ellu tegevust, mida küla ise just tähtsaks peab.

Külaraha saavad kasutada need külad ja alevikud, kes on endale valinud vanema või kus on olemas toimiv küla/piirkondlik selts. Vallas on moodustatud vastav fond (10 000 eurot), sellest pool on jagatud külade/alevike vahel (65 eurot igaühele), teine pool elanike arvu järgi (1 euro sissekirjutusega elaniku kohta). Seda summat võib kasutada kas ühisürituste korraldamiseks, ühise vara hooldamiseks (külaplatside, -hoonete ja -rajatiste jooksev majandamine) või seltsi ülalpidamiseks (nt raamatupidamisteenuse eest maksmine).

Kõige tähtsam on, et küla lepiks ühiselt kokku, mille tarbeks oma raha kasutada. Kui jooksval aastal õiget ideed pole või on soov koguda raha millegi suurema jaoks, saab seda teha üle ühe kalendriaasta, ehk 2016. a jääk liigub edasi 2017. aastasse, sealt edasi aga enam mitte.

Kui ühine otsus raha kasutamise kohta on tehtud ja ka kulud kantud, tuleb küla- või alevikuvanemal või seltsi esindajal tuua valda tšekid ja konto väljavõte ning lisada neile väike selgitus kulude sisu kohta. Raamatupidamises peetakse arvet küla-/alevikupõhiselt ning kui piisav summa on teie real olemas, makstakse tehtud kulud kas külavanemale või -seltsile välja. Ei mingit eraldi taotlemist ega suuremat aruandlust.

Sel viisil saame aidata neid, kes tegutseda tahavad, ilma et sädeinimesed peaksid väikeste summade leidmiseks liigselt vaeva nägema. Soovime omalt poolt, et meie küladel ja alevikel oleksid valitud nii kogukonna kui ka meiega aktiivselt suhtlevad ning toimekad vanemad.

Täpsem info ja maksetaotluste vastuvõtt: infotöötaja Merike Lipu, tel 45 20 475, e-meil merike.lipu@laanesaare.ee.

 Jaanika Tiitson
vallavalitsuse liige

Print Friendly, PDF & Email