Toetuse taotlemise võimalustest ja avanevatest meetmetest

*PRIA avab taotlusvooru meetmele “Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus”.

Taotlusvoor on avatud perioodil 13.06–17.06.2016.
Maksimaalne toetussumma 500 000 eurot taotleja kohta programmperioodil.
Toetuse määr 40%.

Toetust saavad taotleda väikese suurusega ettevõtjad või mikroettevõtjad. Taotleja põhitegevus on olnud eelnenud majandusaastal “Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori” (EMTAK) kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102) või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).

 

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;

2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

* Alustav ettevõtja on oodatud taotlema EAS-i starditoetust. Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja paigaldamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks, rakendustarkvara ostmiseks ja arendamiseks ning tööjõukulude finantseerimiseks. Toetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot.

Projektiekspert aitab taotleda, testi ennast www.projektid.ee/EAS_starditoetus2015.

Print Friendly, PDF & Email