Kohanime kasutagu ainult kohalik tootja (1)

Küsisime Saaremaal tegutsevatelt ettevõtjatelt, millisel juhul peavad nad kohanime kasutamist toote või kaubamärgi nimes õigeks ja millisel mitte.

Aivar-RaudmetsAivar Raudmets, Tõlluste mesinik, Eesti mesindusprogrammi projektijuht:

Ma ei näe kohanime kasutamises takistust või probleemi, aga seal peab olema mingisugune loogika või seos. Kui ma ennast kohanimega seon, siis peab toode sealt kohapealt ka tulema või olema mingilgi moel selle kohaga seotud. Mina olen Tõlluste nime meepurgi peal kasutanud – toote nimi on Tölluste Magus.

Kui näiteks mesi tuuakse aga sisse välismaalt, pakendatakse Saaremaal ja kasutatakse tootenimes siinset kohanime, siis mina leian, et see on tarbija eksitamine. Kui mesi tuuakse välismaalt sisse, siis vastavalt toiduseadusele peab toote pakendil olema märgitud, kust see toode või tooraine pärit on, ja see info peab olema väljaloetav ja selgelt öeldud.

Juhul kui tootja kasutab välismaist toorainet, samas viidates oma tootenimega kohalikule päritolule, on see selgelt klienti eksitav.

Tootja ainus võimalus oma toote või kaubamärgi nime kaitsta – et keegi teine seda kasutusele ei võtaks – on see registreerida ja patenteerida, aga see muidugi maksab raha. Ütlen ausalt – mina ei ole seda veel teinud ja kui keegi peaks sama nime kasutama, ei ole see tegija poolt eetiline käitumine.

Tarbija teavitamisel, et tegu on tõesti saaremaise tootega, on kindlasti abi toote pakendil olevast märgist “Saaremaa ehtne toode”. Ega seda märki muidu saa, kui tootja ühel või teisel moel ei tõesta, et see toode on tõesti pärit Saaremaalt. See ju selle märgi mõte ongi.

Kristjan-LeedoKristjan Leedo, Saaremaa lihatööstuse juhatuse esimees:

Mina arvan, et kohaliku nime kasutamine on õigustatud selle piirkonna tootjatel. Ja vahel on ettevõttel, kes selles piirkonnas toimetab, kohanime kasutamine mitte ainult õigustatud, vaid lausa vajalik. See peaks andma tarbijale infot, millises  piirkonnas ettevõte tegutseb või kust see toode või teenus tuleb.

Kas tooraine peaks olema kohalik või mitte? Tooraineks loetakse, kui vaadata meie lihatööstuse toodangut, ka näiteks erinevaid maitseaineid. Loomulikult on eelistatud kodumaine tooraine, aga kõike vajalikku ei pruugi kohapealt saada või pole seda piisavates kogustes.

Ma ei tea, kas neil, kes moosi toodavad, on Saaremaal valmistatud suhkrut saada? Toode tuleb purgi sisse aga kindlasti kohalik panna.

Meie puhul on nii, et näiteks pakendid ostame väljastpoolt sisse, enamik toorainet tuleb aga siit piirkonnast, Lääne-Eestist ja teiste saarte pealt.

Oleme ka ise välismaalt liha sisse ostnud, kui kohapealsest toorest tõesti puudu jääb. Saare ressursid võivad ju piiratud olla.

Suure tootmise puhul on nii, et pakendeid ei jõua iga kord vahetada, kui midagi on sisse ostetud. Muidugi on sissetoodud toorme kasutamisele seatud piirid.

Seda, kui mandri tootja, kel pole Saaremaaga mingit pistmist, kasutab oma toote nimes siinset kohanime, ma õigeks ei pea.

Osa suuremaid tootjaid on küll panustanud Saaremaale – kes restaureerib tuulikuid, kes teeb Saaremaa ettevõtjatega koostööd –, aga lihtsalt märki ekspluateerida ei ole hea tava.

Üldiselt on tarbija üsna tark, ta oskab vahet teha, mis ka tegelikult tuleb Saaremaalt, Vilsandilt, Abrukalt või Hiiumaalt ja mis ei tule.

Leian, et kohaliku nime tõhusamaks kaitseks seadusi muuta või uusi välja mõelda pole vaja – igasugu seadusi on meil niikuinii liiga palju.

 Ülo-Kivine_vlÜlo Kivine, Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees:

Mul on selle kohta väga selge arvamus: kui kasutatakse kohanime, olgu see väga selgelt seotud kohaga, kus seda asja toodetakse. Ma ei taha ühtki konkreetset näidet tuua, aga leidub ju jooke ja toiduaineid, mille nimes on Saaremaa nime kasutatud, aga tootel Saaremaaga seost eriti ei ole.

Kui kohalikku nime kasutab ettevõte, kes tegutseb kusagil mujal, on see tarbija eksitamine. Näiteks kui keegi tooks homme turule Saaremaa juustu, mis on toodetud hoopis kuskil mandril – olgu Jõgeva-, Tartu- või Võrumaal.

Rääkides kohalikust või sissetoodud toorainest – meil on õnneks väike turg ning valdavalt on Saaremaaga seotud ettevõtted, kes kasutavad kohalikku toorainet, teada.

Mis puutub meie oma toorainesse, piima, siis see on kohalikku päritolu, lehmad on söönud Saaremaa niitudel kasvanud rohtu.

Kes see sissetoodud tooraine kasutajaid ikka paremini välja sõelub kui teised kohalikud tootjad. Sellele, missugust nime oma toodetel kasutada, seab piirid tootja tunnetus. Olen kuulnud, et seaduses pidi tulema muudatus, mis kohanimede kasutamist paremini reguleerib.

Print Friendly, PDF & Email