Hunnikud kaovad kuu lõpuks

Maa-amet palus osaühingul Klotoid likvideerida 31. maiks Paju 25 ladustatud materjalid ja jäätmed ning kinnistu korda teha. Klotoid OÜ juhatuse liige Tõnu Teder kinnitas Saarte Häälele, et nimetatud kuupäevaks veetakse purustatud paekivi ja pinnas sealt minema.

Selle kohta, mistõttu riigile kuuluvat kinnistut ladustamisplatsina kasutama hakati, ta kommentaare ei andnud.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Urmas Männama sõnul selgus paikvaatlusel, et kinnisasjale on ladustatud suures koguses pinnasekuhilaid ja võimalikke ehitusjäätmeid. Kuna aga ühtegi luba kellelegi maatüki kasutamiseks antud pole, on see hõivatud omavoliliselt.

Kirjas on märge ka selle kohta, et Klotoidi tegevuse tõttu leviv tolm häirib piirkonna elanikke. Välisõhu kaitse seaduse kohaselt tuleb aga ladustamiskohtadelt tolmu leviku vältimiseks abinõusid rakendada.

Seetõttu palutakse võtta vastavaid meetmeid ka hunnikute likvideerimiseks: “Tolmu leviku takistamiseks on võimalik kuhilaid niisutada või teostada laadimistöid pärast sadu, valides tuule suuna selliselt, et see viib tolmu elamupiirkonnast eemale.”

Paju 25 kinnistule ebaseaduslikult ladustatud materjalide veost tekkinud tolmureostusest kirjutas Saarte Hääl eelmisel nädalal.

Print Friendly, PDF & Email