Laevaühendus Lätiga ootab poliitikute otsust (10)

Sihtasutuse Saaremaa Turism projektijuht Angela Nairis pöördus läinud nädala lõpus kultuuriminister Indrek Saare ja meie valimispiirkonda esindavate riigikogu liikmete poole palvega aidata kaasa Mõntu–Ventspilsi laevaliini taaskäivitamisele.

Nairis märgib, et laevaliini käimalükkamisega on tegeletud juba eelmise aasta maist saati, mil Saaremaa ettevõtjate liit ja SA Saaremaa Turism tegid vastava pöördumise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

“Tänaseks on jõutud punkti, kus oleks vaja selget poliitilist otsust, kas valitsuse tasandil ollakse valmis toetama Mõntu–Ventspilsi laevaliini,” nendib ta. Vajalik toetussumma ulatuks sõltuvalt liini majandustulemustest 200 000 euroni aastas.

“Iga-aastase eraldise aluseks võiksid olla liini reaalsed tulemused ja puuduv rahasumma. Teadvustame endale absoluutselt, et riigil on küsimus ka riigiabis ja rahastamiseks tuleb leida sobiv mudel. Siiski vajame me võimalikult ruttu poliitilist otsust, et tekiks kindlus liini käivitamisega edasi minna,” kirjutab Nairis.

Riigi toetuse üheks eelduseks on, et samas suurusjärgus panustab ka Läti pool ja sealpool ollakse Nairise andmeil praegu rohkem valmis võtma seisukohta finantseerimise osas. “Läti pool näeb liini operaatorina Saaremaa Laevakompaniid, arvestades nende eelnevat väga tugevat kogemust liini opereerimisel. Meiegi oleme sama meelt, sest kui poliitiline otsus liini toetamise suhtes vastu võetakse, siis kõige kiiremini oleksid praegu valmis tegutsema just nemad,” märgib ta.

Juhul, kui liini riigipoolse toetamise otsus tehakse, siis tuleb korraldada kiiremas korras kohtumine asjaga seotud Läti ja Eesti poole esindajate vahel. “Täna on veel lootust liini käivitamiseks 2017. aasta kevadel,” tõdeb Nairis.


Mõntu–Ventspilsi liin

Mõntu–Ventspilsi liin on võimalik käivitada kõigi positiivsete asjaolude kokkulangemisel alates 2017. aasta maist, mil kasutada oleks Saaremaa Laevakompaniile kuuluv laev St. Ola. Laev vajab enne liinile minekut investeeringuid, mis tagavad õiguse rahvusvahelisteks sõitudeks ning parendavad reisijate jaoks tingimusi.

Liin võiks olla käigus 1. maist 30. septembrini, tehes iga päev ühe edasi-tagasi reisi. Võimalik on teha ka kaks edasi-tagasi reisi, näiteks juulis nädalavahetustel. Liini käivitamiseks on kulutusi vaja teha mõlemal poolel: Eestis ja Lätis avada kontor, võtta tööle töötajad, chek-in-süsteemide teostamine jne. Prognoositav reisijate arv esimestel aastatel on 20 000, trend oleks kasvav. Hinnanguliselt kulutaks üks reisija Saare maakonnas 80–120 eurot.

Allikas: SA Saaremaa Turism

Print Friendly, PDF & Email