LUGEJA KIRI: Teistmoodi emadepäev Tornimäel

Tornimäel tähistati emadepäeva tänavu teisiti kui tavaliselt – suure emadepäeva balliga, millest said koos vanematega osa lasteaia-, kooli- ja noortekeskuse lapsed. Tornimäe rahvamajas toimunud balli ülevast meeleolust said osa ka kuulutuse peale kohale tulnud uudistajad.

Pidu algas, nagu ühele õigele ballile kohane, poloneesiga. Vanemad ja külalised istusid juba saalis, kui sisenesid kõik pidurüüs lapsed ja noored, kõige ees õhtujuhid Kai Reinart ja Erki Peet. Vaatepilt oli kaunis ja südant soojendav.

Üritus jätkus laste esinemisega, mis oli vaimukate, südamlike ja teemakohaste vahetekstidega ühtseks tervikuks põimitud. Kõrv sai kuulata kaunist laulu ja pillimängu, silm nautida toredaid tantsuseadeid. Kõlasid kandlepalad, bändipillid ja kontsertklaverihelid.

Ballimelu kõrghetke täitsid üllatused, mida oli koguni kaks. Esmalt nägid lapsed ja noored oma vanemaid tantsimas vanu õukonnatantse. Sellele järgnes Tornimäe kooli vilistlaste (52. ja 53. lennu tüdrukud ja poisid) ootamatu ilmumine saalipõrandale, esitamaks kodurahvale kooli ajal õpitud tantsuelementidest kokkupõimitud kava. Tegu on vilistlastega, kellel on põhikooli lõputunnistusel tantsulise liikumise hinne. Selliseid lende ongi praeguseks Tornimäel lõpetanud vaid kaks, peatselt lõpetab kolmas. Noored kogunesid omaalgatuslikult, käisid proovides ja suutsid oma üllatust saladuses hoida kuni peoõhtuni. Sellega avaldasid vilistlased toetust tantsutunnile põhikooli õppekavas ja tänasid oma põhikooli-aegset tantsuõpetajat. Pidulik osa lõppes ühistantsudega – kikkapuu ja valsiga –, mida tantsiti koos vanematega. Melu jätkus ühise tordisöömislaua ümber.

Balli idee autor oli Anne Keerd, tantsuõpetaja noortekeskuses ja lasteaias. Peo õnnestumisele aitasid kaasa klassiõpetaja Signe Bachman (vahetekstid), kooli muusikaõpetaja Tiina Sünter (õpilaste laulud ja noortebänd), lasteaia muusikaõpetaja Aili Juhkam (mudilaste laulud), ringijuhendaja Õie Pärtel (kandlepalad) ning kooli tantsuõpetaja ja huvijuht Kaide Aaso (kooli tantsud). Rahvamaja traditsioonilise ruumi muutsid ballisaaliks usinad rahvamaja ja noortekeskuse töötajad.

Kaide Aaso,
Tornimäe PK huvijuht ja tantsuõpetaja

 

Print Friendly, PDF & Email