Tervisekeskuse jaoks küsis raha vaid Kuressaare haigla (2)

Esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks esitati Saare maakonnast vaid üks investeeringutaotlus – Kuressaare haiglalt.

m2rtKuressaare haiglasse rajatavas keskuses asuvad tööle nii need tohtrid, kes seal praegu tegutsevad, kui ka praegu sanatooriumi Saaremaa Valss hoones töötavad perearstid.

“Oleme arvestanud 12 arstiga,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli (fotol). “Kuna ka Leisi soovib tervisekeskuse filiaali, võtsime nad oma tiiva alla.”

Kõlli sõnul on praegune plaan selline, et filiaal hakkaks tegutsema Leisi keskkooli hoones. “Seoses valdade liitumisega võivad nad asukoha suhtes veel ümber mõelda,” märkis Kõlli.

Investeeringusummat, mida Kuressaare haigla tervisekeskuse jaoks vajaks, Kõlli veel öelda ei soovinud. “Me pole veel saanud ametlikku vastust, et meie taotlusega on kõik kombes ja hästi,” põhjendas ta. “Räägiks rahast natuke hiljem, kui meie taotlus saab positiivse otsuse.”

Kuigi ka Orissaare vallas kaaluti Ida-Saaremaa ja Muhu elanikke teenindava tervisekeskuse rajamist, mõttest kaugemale sealsete perearstide vastuseisu tõttu siiski ei jõutud.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamiseks said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, 19 haiglavõrgu arengukava haiglat, perearstid ja eriarstiabi osutajad, kelle ruumides perearstid juba praegu töötavad.

9. mail lõppenud taotlusvoorus esitati kokku 59 investeeringutaotlust 46 piirkondlikust esmatasandi tervishoiu tõmbekeskusest. Ka Hiiu- ja Võrumaalt laekus taotlusvooru vaid üks taotlus.

Tervisekeskuste rajamiseks taotletakse äsja lõppenud taotlusvoorus kokku 64 miljonit eurot.

Järgmise sammuna kontrollib ministeerium esitatud taotluste vastavust nõuetele. Lõplik nimekiri taotlustest, mida hakkab hindama selleks moodustatav komisjon, selgub juuni lõpuks. Valikukomisjoni hindepunktide alusel moodustatakse investeeringute kavasse kantavate projektide nimekiri ja see esitatakse valitsusele kinnitamiseks. Kava on planeeritud valitsusele kinnitamiseks saata tänavu sügisel.

Esmatasandi tervisekeskuste rajamisele on ette nähtud kokku 113,6 miljonit eurot, millest 85,2 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist ja ülejäänud 28,4 miljonit ehk 25% projektide minimaalsest omaosalusest.

Print Friendly, PDF & Email