Saarlased tahavad suuremat lennukit (1)

Saaremaa ettevõtjad ja omavalitsuste esindajad soovivad, et kogukonna huvides toimiks saare ja mandri vaheline õhuliin vähemalt 30-kohalise lennukiga ja kaksteist korda nädalas.
Saaremaa ettevõtjate liidu, Kuressaare linnavalitsuse, Saaremaa omavalitsuste liidu ja MTÜ Visit Saaremaa täna avaldatud ühises pöördumises märgitakse, et järgmise nädala alguses tehakse otsus, mis määrab Tallinna–Kuressaare lennuliikluse vahehanke tulemuse.
“Vahehange kõrvaldab loodetavasti tänaseks juba üle kuu väldanud lennuliini katkestuse, kuid silmas tuleb pidada, et tegemist on eeskätt otsusega, mis määrab meie maakonna lennuühenduse kvaliteedi ja usaldusväärsuse järgmiseks kolmeks aastaks,” öeldakse pöördumises.
Eelnevast tulenevalt on pöördumise koostajate hinnangul oluline rõhutada, et liini teenindava uue operaatori ja lennuki valikul peetaks silmas eelkõige just siinse kogukonna huve, sest nüüdisaegsed transpordiühendused on saarte elu- ja ettevõtluskeskkonna esmavajadus. Selleks, et siinne elu toimiks ülejäänud Eestiga võrdväärsetel alustel, on möödapääsmatu kvaliteetsete ühendusvõimaluste olemasolu nii maal, merel kui ka õhus.
“Oleme korduvalt ja selgelt väljendanud kogukonna, oma liikmeskondade ja toetajate soove nii kohalikus kui ka üleriigilises meedias. Olime ja oleme endiselt seisukohal, et maakonna arengut toetav lennuliiklus peab toimuma vähemalt 30-kohalise lennukiga ja 12 korda nädalas.
Ootame kõigi pöördumisele alla kirjutanud organisatsioonide ja ühenduste nimel, et maakonna lennuliiklust puudutavate otsuste puhul vaadatakse tulevikku ja arvestatakse saarlaste arvamusega nii käimasolevate kui ka edaspidi läbiviidavate hangete puhul,” öeldakse pöördumises.

Estonian Airi jätkamine Tallinna–Kuressaare liinil tõstab piletihinda

Enne Aviest Kuressaare-Tallinna liinil lennanud Estonian Air kasutas 33-kohalisi lennukeid Saab-340. 

Print Friendly, PDF & Email