Nargen vrakk

Eesti Mereväe 2015. aasta miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus lokaliseeriti seni kaardistamata purjelaeva vrakk FGS Auerbach tehnikaga Naissaarest idas. Muinsuskaitseamet teostas vraki dokumenteerimistööd oktoobris 2015 koostöös SubZone Oy-ga.

Tagamaks vraki säilimine ning kultuuriväärtuse kindlakstegemiseks vajalike menetlustoimingute läbiviimine ja võttes arvesse laevavraki kui võimaliku ajalooallika väärtust ning kultuuriväärtusega asja mälestiseks tunnistamise kindlakstegemise vajadust võttis Muinsuskaitseamet allveelaeva vraki ajutise kaitse alla peadirektori käskkirjaga 24. septembril 2015 nr A-36.

Purjelaeva vrakil on säilinud palju esemelist materjali, mis osaliselt on välja toodud Eesti Meremuuseumi poolt. Vrakil on näha puidust tünnide jäänused, keraamilised anumad, klaasist esemed ja palju muud. Arheoloog Erki Russowi hinnangul pärinevad need umbes aastast 1600. Osa esemetest võib olla mõeldud apteekri varustamiseks.

Panoraamfoto vraki leiukohast. SubZone Oy ja Kari Hyttinen 2015.

Panoraamfoto vraki leiukohast. SubZone Oy ja Kari Hyttinen 2015.

Tõenäoliselt on keskaja lõpust pärit purjekas uppunud koos lastiga teel Tallinna. Vrakk sai endale töönimeks Nargen vrakk.

Keskaja lõpust pärinev umbes 20 meetri pikkune purjelaeva vrakk on säilinud vähemalt pardakõrguseni 2,5-3 meetri ulatuses, millest enamus on mattunud setetesse. Vraki vööri ja ahtri osas on näha suuri kive, mille esinemist ei ole märgata vraki vahetus ümbruses. Vraki peale ja ümber on kuhjunud hulgaliselt väiksemaid detaile laeva küljest. Selgelt eristub vahesein laeva vööris. Säilinud on puidust tünnid ja nende osad, puidust kastid ja erinevad tarbeesemed.

Print Friendly, PDF & Email