Miinitraaleri HMS Gentian vrakk

Miinitraaleri HMS Gentian vrakk lokaliseeriti Saaremaa lähedal Eesti Mereväe poolt 2010. aasta augustis. Sama operatsiooni käigus lokaliseeriti ka HMS Cassandra ja HMS Myrtle vraki vööriosa. Otsingute aluseks olid tollase Briti admirali Alexander-Sinclairi antud viimased koordinaadid, mis arvestades tolleaegseid navigatsioonivahendeid- ja võimalusi osutusid suhteliselt täpseteks.

Arabis klass töötati välja 1914. aasta lõpuks. Kokku ehitati 44 Arabis klassi alust. Kõik briti 36 alust telliti juulis 1915. Ülejäänud 8 ehitati Prantsuse Mereväele. Kadunuks jäi 7 alust.

Arabis klass aluste pikkus oli 81.61, laius 10.21 ja süvis 3.58 meetrit, veeväljasurve 1250 t. Olid võimelised sõitma 17 sõlmega (31 km/h). 79 liikmeline meeskond.

Vaade tekile. Tanel Urm 2014.

Vaade tekile. Tanel Urm 2014.

Miinitraaler HMS Gentian ehitati Greenockis Greenock & Grangemouth tehases juuli 1915 – 23. detsember 1915. Hukkus miinitraalimistööde käigus 15. juulil 1919 Saaremaa all.

1918. aastal saabus Eestisse kontradmiral A. Alexander-Sinclair’i juhtimisel 22-st laevast koosnev briti eskaader: viis ristlejat, üheksa hävitajat, seitse miinitraalerit ja üks transpordilaev. Lisaks sõjalisele koostööle tõid laevad kaasa relvastust ja laskemoona. Ühendkuningriigi laevastik kaotas Eesti vetes ühe kergristleja, kaks hävitajat, kaks allveelaeva, kaks traalerit ja kaheksa torpeedokaatrit.

Miinitraaler HMS Gentian on miinile sõitmise tagajärjel saanud kahjustusi. Suuremaid purustusi on saanud laeva vööriosa, mis on muust korpusest teatud määral eraldunud. Miinitraaleri vrakk lebab põhja-lõuna suunas märgatavalt kreenis pakpoordi. Vähesel määral leidub traalivõrke.

Peale miinitraaleri Gentian vraki leidmist 2010. aastal teavitas Kaitseministeerium vrakkide leiust Briti suursaatkonda Eestis ning läbi ametlike kanalite on info edastatud ka Briti mereväele. Miinitraaleri vraki mälestiseks tunnistamise menetlemise käigus toimus informatsiooni vahetamine miinitraaleri kaitse alla võtmise algatamisest Kaitseministeeriumi vahendusel Briti suursaatkonnaga Eestis märtsis 2016.

Print Friendly, PDF & Email