Maabumisaluse PiLb 40 vrakk

EML Tasuja leidis õppuse OPEN SPIRIT 2015 käigus Kesselaiust lõunas seni kaardistamata vraki. Eesti Mereväe hinnangul on tegemist teise maailmasõja saksa päritolu maabumisalusega. Eesti Merevägi tegi ettepaneku maabumisaluse vraki kultuurimälestisena riikliku kaitse alla võtmiseks 2015.

Maabumisalusei on meredessantoperatsioonides kasutatav alus, mis on mõeldud vaid üksuste ja nende varustuse veoks, randumiseks, mahalaadimiseks ja kaldalt lahkumiseks.

Maabumisalus PiLb 40 (Pionier-Landungsboot 40,lühend PiLb 40) oli 19 meetrit pikk ja 5,93 meetrit lai, süvis 0,75 meetrit. Aluse kiirus 20 km/ h. Kandevõime 20-40 tonni või 150 meest.

Madalas vees paiknev II maailmasõja ajast pärinev maabumisaluse (PiLb 40) vrakk on hästi säilinud ilma suuremate purustusteta.

Print Friendly, PDF & Email