Kaks miljonit eurot toetust Saaremaa põllumajandusele

ROBOTID LÜPSMA: Meelis Sepa uues laudas hakkavad lehmi lüpsma esialgu kaks ja hiljem neli robotit. “Et inimesed saaksid normaalselt tööd teha ega peaks hommikul kella viiest üles turnima,” põhjendas piimatootja. “Ega seda kaadrit ka nii valida pole,” lisas ta. SANDER ILVEST

ROBOTID LÜPSMA: Meelis Sepa uues laudas hakkavad lehmi lüpsma esialgu kaks ja hiljem neli robotit. “Et inimesed saaksid normaalselt tööd teha ega peaks hommikul kella viiest üles turnima,” põhjendas piimatootja. “Ega seda kaadrit ka nii valida pole,” lisas ta.
SANDER ILVEST

PRIA määras 14 Saaremaa põllumajandusettevõtjale detsembris esitatud taotluste põhjal enam kui 2 miljoni euro ulatuses maaelu arengukava investeeringutoetusi põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks.

Kõige suurema toetuse – 499 951 eurot – sai Lääne-Saare valla piimatootja OÜ Saare Saba ja Sarved, kes kavatseb Kõrkkülla ehitada uue lüpsikompleksi. 250-kohaline laut tuleb olemasolevast 60 lüpsilehmaga laudast umbes 100 meetri kaugusele.

Saare Saba ja Sarved juht Meelis Sepp ütles, et praeguse piimahinna juures ta ehitusega ei alusta, vaid ootab hinnatõusu 30 sendini kilost. Vastasel juhul jääb raha kasutamata, mis Sepa sõnul tähendab tõenäoliselt, et tuleb pensionini vegeteerida olemasoleva laudaga. “Tegelikult on see viimane moment sellist raha küsida, sest pärast 2020. aastat selliseid toetusi enam ei maksta,” selgitas Sepp. Uue lauda maksumuseks kujuneb 1,5 miljonit eurot.

Laudaehituseks said toetust ka Muhu Farmid OÜ
(342 353 eurot) ja OÜ Saare Veisekasvatus (309 516 eurot). Muhu Farmide toetus läheb Laimjala valda Jõe külla 550-kohalise nuumakompleksi rajamiseks. Saare Veisekasvatus rekonstrueerib aga Kogula külas riigimaantee ääres asuvad laudad 600-kohaliseks ammelaudaks.

Hiljuti piimatootmisest loobunud OÜ Koikla on tõsiselt ette võtnud teraviljakasvatuse ning soetab mitmesugust põlluharimistehnikat ja ehitab teraviljakuivati. Euroopa Liidu maksumaksja panustab perekond Laulu äriidee elluviimisse 271 653 eurot.

Eesti nimekamate heinaseemnekasvatajate hulka kuuluv OÜ Saare Seeme saab 215 213 eurot kombaini ostmiseks ning heinaseemnekuivati rekonstrueerimiseks ja seemnelao laiendamiseks. Möödunud aastal 119 tonni heinaseemet kasvatanud Saare Seeme on Eesti suurim heinaseemnetootja, kelle olemasolev laopind on ajale jalgu jäänud.


Küsiti kolm miljonit

Kokku esitati Saare maakonnast 26 taotlust 2 937 583 eurole, millest rahuldati 14 taotlust 2 079 370 eurole. Saaremaalt said toetust veel järgmised põllumajandustootjad: Simmo-Paavli talu 78 616 eurot; Pöide Maaviljeluse Ühistu 70 200 eurot; Kalle Kuuse Kalju talu 64 674 eurot; Asvamäe OÜ 61 868 eurot; Riido talu 49 416 eurot; Endel Raun 48 560 eurot; Viigimaa OÜ 37 367 eurot; Kadastiku Õunaaed 23 233 eurot; Lausi-Aru talu 6747 eurot.

Print Friendly, PDF & Email