Kompetentsikeskuses tutvustati Salme laeva jooniseid

LAEVUKESEGA: Kalju Saare käes olev makett annab aimu, millise kujuga võis Salme laev olla. MAANUS MASING

LAEVUKESEGA: Kalju Saare käes olev makett annab aimu, millise kujuga võis Salme laev olla.
MAANUS MASING

Kuressaare kolledži 17. sünnipäevale pühendatud tudengite ettekandekoosolekul tutvustas väikelaevaehituse kompetentsikeskuse nooremarhitekt Kalju Saar 2010. aastal väljakaevatud teise Salme laeva hiljuti valminud jooniseid ja maketti.

Ettekandes “Mida ma ei tea viikingilaevadest?” rääkis Saar põgusalt jooniste valmimise käigust ja samuti küsimustest, millele loodetakse vastused saada tulevaste katsetustega. Näiteks soovitakse uurida, milline oli laeva kandevõime, kuidas see pidas vastu Läänemere lainetele ja mitut aerutajat vaja läks. Samuti üritatakse välja selgitada, kas toonaste vahenditega oleks võinud teha ka parema laeva. Oluline küsimus on seegi, kas laeval oli purjemast või mitte. Saar selgitas, et laeva keskosast leitud needid justkui oleksid võinud aidata masti üleval hoida.

Praegu olemasolev 3D-printeriga prinditud 17,5 cm pikkune makett on sada korda Salme laevast väiksem. Kalju Saar ütles, et sellega veel katsetusi teha ei saa. Vaja läheb umbes 3 m pikkust maketti. Mudelkatsetused on väikelaevade kompetentsikeskusel kavas 29. septembril Teadlaste Öö raames.

Jooniste loomisel võttis Saar esialgu aluseks Taanist leitud laeva Skudelev 5, kuna see oli umbes sama pikk kui Salme laev. Töö edenedes leiti aga, et Norrast leitud Gokstad, mis on küll viis meetrit pikem, sobib paremini. Jooniste digimise juures oli Kalju Saarele abiks allveearheoloog Vello Mäss.

“Kompetentsikeskus võttis sellise projekti käsile ja kuna mina olen projekteerija, jäi see joonestamise osa minu teha,» selgitas Saar, kes hakkab lõpetama õpinguid väikelaevaehituse erialal TTÜ Kuressaare kolledžis. “Selline projekteerimistöö mulle meeldib,” kinnitas ta.

Kompetentsikeskuses valminud jooniste vastu tundis huvi ka Salme vallavanem Kalmer Poopuu. “Igasugune info, mis Salme laevu puudutab, on tänuväärne,” märkis ta. Poopuu selgitas, et on olemas huvilisi, kes sooviksid laevast n-ö koopia teha. Selleks peaks aga enne teadma, milline see laev üldse välja nägi. Nimelt on nii 2008. kui ka 2010. aastal avastatud laevadest säilinud vaid neediread.

Print Friendly, PDF & Email