Saaremaa valla nimega minnakse teisele ringile (4)

Saare maakonna suurima omavalitsuste ühendamise juhtkomisjonis lepiti üleeile kokku, et administratsioon hakkaks paiknema Kuressaares. Suuruselt teise keskusse Orissaarde tuleks kümmekond teenistujat.

“Orissaare teenusekeskuses saavad kaetud kõik olulised valdkonnad,” märkis ühinemisnõunik Taavi Kurisoo. Ülejäänud praegused vallakeskused, lisaks Kärla ja Lümanda, saaksid 2–4 töötajaga teenusekeskused.

Kurisoo sõnul ei ole tulevase valla võimalikku nime küll ametlikult lukku pandud, kuid selles osas paistab olevat vaid üks valik. “Seni pole nimeteemat küll ametlikult arutatud, kuid enamasti ollakse seisukohal, et Saaremaa omavalitsuste ühinemisel võiks omavalitsuse nimi olla Saaremaa vald,” rääkis Kurisoo. “Seda peeti iseenesest mõistetavaks ja alternatiivseid ettepanekuid ei tehtud.”

Jätkuvad arutelud, millisel viisil peaks toimima n-ö kogukonnademokraatia. Välja on käidud nii osavallakogu kui ka kogukonnakogu. Arvatavasti jäävad töösse mõlemad variandid. Kurisoo sõnul lepiti juba eelmisel juhtkomisjoni koosolekul kokku, et mõlemal kogul on samad õigused ja kohustused.

“Ainus erinevus on, et osavalla moodustamisel määratakse kogu esindatav territoorium praeguse omavalitsuse piiride järgi, kogukonnakogu moodustamisel ei ole praeguse omavalitsuse piirid määravad,” selgitas Kurisoo, et ühe praeguse omavalitsuse sees võib moodustada ka mitu kogukonnakogu.

Kogude moodustamise korra otsustavad praegused volikogud ja ühtset korda, mis kehtiks üle Saaremaa, ei kehtestata.

Kurisoo tõi esile ühe olulise ettepaneku, mis on nende kogude arutelul tehtud: “Kogudele tuleks anda vetoõigus planeeringute kehtestamisel.”


Milles on kokku lepitud?

Kuressaare linnapea Madis Kallas tegi juhtkomisjoni koosolekul kokkuvõtte olulisematest punktidest. Kallase sõnul on juhtkomisjonis seni kokku lepitud järgmises: valdkondlik juhtimine toimub osakondade kaudu; vähemalt igasse vallakeskusesse tuleb piirkondlik teenusekeskus; alus- ja põhihariduse võrk säilitatakse senisel kujul vähemalt neli aastat (klassikomplektide arvu võib muuta volikogu 2/3 häälteenamusega); säilitatakse senine kultuurimajade ja raamatukogude võrk; teeremondiks jms vajalikud vahendid tagatakse endiste valdade territooriumil samas mahus vähemalt neli aastat; ühendvalla nimeks saab Saaremaa vald.

Print Friendly, PDF & Email