VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu aprillikuu istung toimus 21. aprillil volikogu saalis

Päevakorras olid järgmised teemad

 • Pädevuse delegeerimine.
 • Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord.
 • Sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja kord.
 • Orissaare valla eelarvest üldhooldusteenuse eest maksmise kord.
 • Vallavolikogu 16.04.2015. a määruse nr 26 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Orissaare vallas” muutmine.
 • Visit Saaremaa MTÜ-s osalemine.
 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
 • Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava koostamise algatamine ja volituste andmine Orissaare Soojus OÜ-le.
 • Vallavara võõrandamine.
 • Vallavolikogu 23.03.2016. a otsuse nr 105 “Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus- ja töökohtade koosseisu ja palga­astmete kinnitamine” muutmine.
 • Vallavolikogu 23.03.2016. a otsuse nr 102 “Osalemine Leisi volikogu poolt algatatud läbirääkimistel” muutmine.

Järgmine volikogu istung toimub 26. mail volikogu saalis.

 

Print Friendly, PDF & Email